nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.06.2018 "Nederlandse varkenshouders plannen stallen in Limburg"

De provincie Limburg trekt aan de alarmbel omdat steeds meer Nederlandse varkenshouders uitwijken naar ons land. Omdat de Nederlandse provincie Noord-Brabant een zeer grote varkensstapel heeft, heeft ze het bouwen van nieuwe stallen sinds vorig jaar aan banden gelegd. “Jaarlijks worden er vijf tot tien Limburgse varkensbedrijven opgekocht door Nederlandse bedrijven. Zij plannen hier grote nieuwe stallen”, zegt Ludwig Vandenhove (sp.a), Limburgs gedeputeerde van Milieu. De Vlaamse overheid nuanceert deze trend.

Noord-Brabant is de Nederlandse varkensprovincie bij uitstek. Ze telt twee keer zoveel varkens als mensen. De inwoners van de provincie klagen steeds vaker de geurhinder, milieuproblemen, geluidsoverlast, verkeersdrukte, gezondheidsklachten en dierenleed aan. Om die reden vaardigde het provinciebestuur vorig jaar een nieuwe regeling uit: een boer mag pas een nieuwe stal bouwen als hij elders in de regio minstens evenveel stalruimte van hemzelf of van andere boeren sloopt. Omdat ook Nederlands-Limburg denkt aan een gelijkaardige regeling, beginnen de grote Nederlandse varkensbedrijven over de grens te kijken.

Volgens gedeputeerde Vandenhove heeft de Nederlandse regelgeving invloed op de (Belgische) provincie Limburg. “Het probleem is dat wij als provincie niet dezelfde maatregelen kunnen nemen als in Nederland. Wij hebben die bevoegdheid niet. Als provincie kunnen wij enkel beslissen op basis van vastgelegde criteria of de vergunning kan gegeven worden of niet. Het aantal varkens valt bijvoorbeeld niet onder die criteria’, klinkt het. De gedeputeerde vraagt dat er aangepaste regelgeving op Vlaams of eventueel op Europees niveau.

De Vlaamse overheid die de aanvragen voor de omgevingsvergunningen mee behandelt, ziet de trend die Limburg signaleert niet. "Wij zien geen afwijkingen in de vergunningsaanvragen in Limburg in vergelijking met de rest van Vlaanderen", zegt woordvoerder Nele Vanslembrouck. "Op basis van de cijfers die wij ter beschikking hebben, kunnen we niet zeggen dat Nederlanders aan een 'opmars' bezig zijn als het gaat om het bouwen van nieuwe, grote varkensstallen in Vlaanderen."

Bron: Het Belang van Limburg

Volg VILT ook via