nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.07.2019 Negen landbouwers schenden oppompverbod in IJzerbekken

In het IJzerbekken in de provincie West-Vlaanderen zijn al negen landbouwers betrapt op het oppompen van water. Vorige week werd nochtans een oppompverbod uitgevaardigd, want door de droogte staat het water te laag. Het risico op verzilting en onomkeerbare schade is volgens gourverneur Carl Decaluwé te groot. Reeds bij de afkondiging van het captatieverbod kondigde de gouverneur aan dat er streng gehandhaafd zal worden. De samenwerking tussen waterbeheerders en politie is in functie daarvan versterkt.

Ondanks het oppompverbod dat vorige week van kracht ging, werden toch al negen landbouwers betrapt op het oppompen van water. De overtreders kregen een proces-verbaal en de boetes variëren tussen 200 en 1.600 euro. Zowel de lokale als de federale polite probeert voldoende te controleren op overtreders in de regio van het IJzerbekken dat zich uitstrekt over het grondgebied van 27 gemeenten.

Gouverneur Carl Decaluwé roept nogmaals op om het oppompverbod te respecteren. "We hebben al andere landbouwers gesproken die zich bewust zijn van het probleem en het verbod respecteren. Er zijn jammer genoeg enkelingen die niet solidair zijn en toch water oppompen. Dat is in hun eigen nadeel, want van zodra de verzilting te erg is, is dat negatief voor de landbouwers zelf", aldus Decaluwé. Een te laag waterpeil in de poldersloten en grachten doet de brakke kwel uit de diepe ondergrond toenemen. In normale omstandigheden wordt het zoute water door zoet oppervlaktewater weggeduwd en zo in de bodemlagen gehouden.

In twee situaties blijft beperkt water oppompen wel nog toegelaten: weidepompen die drinkwater verschaffen aan het vee en voor het vullen van een spuittoestel. Aan het gebruik van water worden geen beperkingen opgelegd in de kustprovincie, ook niet in het IJzerbekken. Het beregenen van gewassen, en bijvoorbeeld ook sportvelden, mag dus wel, maar alleen met water uit andere waterbronnen dan waterlopen. De gouverneur dringt wel aan op efficiënt watergebruik.

Een actueel overzicht van de maatregelen en een interactieve kaart kunnen West-Vlaamse landbouwers hier raadplegen.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via