nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.08.2018 NEPG luidt noodklok over aardappelopbrengsten

Volgens de North-West European Potato Growers (NEPG) is het overduidelijk dat de opbrengsten van de komende West-Europese aardappeloogst zwaar zullen tegenvallen. Daarnaast zullen ook kwaliteitsproblemen een grote uitdaging vormen. Dit alles als gevolg van extreme droogte en uitzonderlijke temperaturen in de belangrijkste aardappelteeltgebieden. “De aardappelen hebben een vrij hoog gehalte aan droge stof”, klinkt het bij NEPG. “Dit in combinatie met extreem droge grond tijdens het oogsten kan worden beschouwd als een groot risico voor extra schade.”

Niet enkel de Belgische aardappelpercelen liggen er uitgedroogd bij, het hele Noordwest-Europese aardappelareaal heeft het zwaar te verduren. Op minder dan 50 procent van de velden kan worden beregend. “Ondanks de hoge kosten, minimaal 300 euro per hectare, zijn irrigatiepompen dag en nacht in bedrijf”, laat de North-West European Potato Growers (NEPG) weten. “Maar in verschillende Europese landen zijn beperkingen opgelegd voor het gebruik van water, voor veel on-beregende velden kwam de regen echter te laat.”

Eerste proefrooiingen laten volgens de NEPG een grote variatie zien tussen geïrrigeerde en niet-geïrrigeerde velden. “In Frankrijk meldt men momenteel verschillen tot 13 ton per hectare. Franse experts verwachten 15 tot 25 procent minder opbrengst in vergelijking met het langjarige gemiddelde. De gerooide aardappelen zijn ook kleiner dan voorbije jaren.” Komende weken verwacht de NEPG meer verslagen van proefrooiingen.

“Het is nog te vroeg om een prognose omtrent de uiteindelijke totale opbrengst in de NEPG landen te kunnen doen”, klinkt het. “Feit is al wel dat de bruto opbrengst per hectare flink lager zal zijn in vergelijking met die van afgelopen seizoen. Ook kwaliteitsproblemen, onder andere doorwas, zullen voor telers een extra aanslag worden op de netto uitbetaalde kilo’s per hectare.”

Ongeveer 70 procent van consumptieaardappelen in de NEPG is op een bepaalde manier gecontracteerd, voornamelijk bij de verwerkende industrie. “Veel telers melden dat ze als gevolg van overmacht waarschijnlijk niet in staat zijn om het gecontracteerde netto volume te leveren”, aldus de NEPG. “Vrije aardappelen zullen heel schaars zijn in het hele NEPG-gebied. Het financiële verlies voor deze telers zal dan aanzienlijk zijn. Zelfs telers die erin slagen om hun contracten in te vullen, hebben moeite om een kostendekkend rendement te halen.”

De Britse boerenvakbond NFU concludeerde dat de extreme weersomstandigheden van 2018 overmacht is voor de telers.” Zelfs de meest fanatieke inkopers moeten dit erkennen”, zei een woordvoerder van de vakbond. Net als de Belgische, Franse en Duitse boerenvakbonden, is de NFU in gesprek met verwerkers en verpakkers om uit te maken hoe men zal omgaan met de gecontracteerde volumes en kwaliteit.

Aan verschillende regeringen wordt gevraagd om deze situatie als een "natuurramp" te bestempelen, zodat de telers aanspraak kunnen maken op overmacht bij hun afnemers en niet gedwongen kunnen worden om de ontbrekende gecontracteerde volumes te leveren. De NEPG is een voorstander van een algemene, pan-Noordwestelijke Europese benadering. “Wij zouden het betreuren als verwerkers op individuele basis de contractkwesties bespreken met hun telers”, klinkt het. “Dit droge seizoen en de verandering van het klimaat vormen en uitdaging voor de totale aardappelketen om de contracten en marktrisico's voor de nabije toekomst te heroverwegen.”

De NEPG waarschuwt tenslotte ook voor een tekort aan pootaardappelen. “De lagere algemene opbrengsten en kwaliteit van de consumptieaardappelen zal ook zijn weerslag hebben op de opbrengsten en kwaliteit van de pootaardappelen voor volgend seizoen. Ook dit is een pan-Europees probleem.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via