nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.11.2018 NEPG verwacht 20 procent minder aardappelen

Een lage aardappeloogst komt voor niemand als een verrassing. De North European Potato Growers (NEPG) schatten dat de totale oogst van consumptieaardappelen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk 20 procent lager zal liggen dan vorig jaar en ruim onder de 20 miljoen ton bruto zal zakken. Naast een kleinere oogst, zijn ook de knollen zelf eerder aan de kleine kant. “Het belangrijkste probleem is doorwas”, aldus de NEPG. “Deze kwaliteitsproblemen hebben bovendien een negatieve impact op de hele keten.”

De gemiddelde opbrengsten voor de vier continentale NEPG-landen zijn in jaren niet zo laag geweest. Gemiddeld komt de opbrengst 13,1 procent lager uit dan het vijfjarig gemiddelde voor de vier landen. En dat terwijl het aardappelareaal van de NEPG-landen, inclusief Groot-Brittannië, met één procent gestegen is naar 595.587 hectare. Het is wel al duidelijk dat de variatie tussen beregende en niet-beregende percelen in de vijf landen groot is.

Het natte voorjaar, de hitte tijdens de zomermaanden en plaatselijke neerslag eind van de zomer zorgen voor enorme verschillen van 18 ton tot 80 ton per hectare. Vooral in België, waar slechts drie procent van het areaal beregend wordt, zijn de opbrengsten lager. In ons land werd gemiddeld 38,1 ton per hectare gerooid. Dat is 29 procent minder dan vorig seizoen en bijna een kwart minder dan het vijfjarig gemiddelde. Niet alleen Bintje presteert minder, ook de gangbare verwerkingsrassen hebben geleden onder de droogte. In Frankrijk, Nederland en Duitsland wordt tussen 14 en 20 procent minder opbrengst van consumptieaardappelen verwacht.

Niet enkel de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van de aardappelen valt tegen. “Het belangrijkste kwaliteitsprobleem is doorwas”, aldus de NEPG. “De gevolgen daarvan zijn lage drogestofgehaltes, drijvers en glazigheid.” Vooral bintjes hebben hier last van, maar ook andere rassen worden niet gespaard. “De hele keten zal de impact van het kwaliteitsverlies voelen. Telers, handelaars en verwerkers zullen te maken krijgen met extra kosten voor het sorteren, wassen en het uitsorteren van drijvers met een zoutbad.”De totale netto-opbrengst van aardappelen voor de verwerking en tafelaardappelmarkt is enorm laag en kan volgens de NEPG de laagste van de afgelopen 10 jaar zijn.

De prijsverwachting ligt daarentegen wel hoog. De vraag van de industrie is sinds 2012 met 15 procent toegenomen, waardoor de prijzen op de vrije markt op een hoog niveau liggen. De NEPG verwacht dat de prijzen ook hoog zullen blijven. Vooruitkijkend naar 2019 voorspelt de NEPG nieuwe uitdagingen. Aangezien ook de pootgoedtelers lage rendementen haalden, vraagt de organisatie zich af of er voldoende pootgoed beschikbaar zal zijn, vooral in de grote maten. Voor de zeer vroege rassen verwacht men zelfs een tekort. Tot slot merkt NEPG ook op dat er steeds meer beperkingen worden opgelegd aan gewasbeschermingsmiddelen. Dit kan leiden tot hogere kosten en extra risico’s voor de teler.

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via