nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.07.2014 Nieuw Commissievoorstel biolandbouw lauw onthaald

Het voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe regelgeving omtrent biolandbouw is gevaarlijk voor de verdere ontwikkeling van de biologische landbouw en voeding. De voorstellen zijn inhoudelijk en juridisch slecht en bevatten te veel blanco cheques. Dat is te horen bij IFOAM EU, de sectororganisatie van de Europese biolandbouw. Ook de Raad van landbouwministers is niet onverdeeld tevreden met het voorstel.

In een reactie op een nieuw voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe biologische EU-verordening spaart de Raad van landbouwministers zijn kritiek niet. BioForum, de Vlaamse ketenorganisatie die zelf grote vraagtekens plaatst bij de nieuwe EU-wetgeving die op de biosector afkomt, vat het voor ons samen. De ministers zijn bezorgd dat de voorgestelde harmonisering van de wetgeving omtrent biolandbouw zou leiden tot een daling van de biologische productie in Europa, met name ten koste van de kleine biologische bedrijven en in gebieden waar de biologische sector minder ontwikkeld is.

De Raad dringt daarom aan op een beter evenwicht tussen de ontwikkeling van de biologische normen en erkenning van de zeer uiteenlopende situatie van de biosector in heel Europa. Ook de Europese koepel van de biolandbouwsector, IFOAM EU, is niet enthousiast over het Commissievoorstel. Volgens IFOAM is het voorstel onvoldoende om een positief kader te creëren voor een progressieve ontwikkeling van de sector. Integendeel, het zou voor een afname van de bioproductie zorgen.

Net zoals de ministerraad vreest IFOAM dat vooral de kleine bioboeren en de regio’s waar bio nog minder ontwikkeld is, getroffen zullen worden. Op die manier zet de Commissie een waardevolle sector op een zijspoor, aldus IFOAM. "Nochtans is de biologische sector één van de weinige groeiende voedingssectoren in Europa die voldoet aan de verwachtingen van de consument en de gemeenschap en een meerwaarde betekent voor de bescherming en verbetering van het milieu."

IFOAM vraagt om de innovatieve elementen uit de voorstellen van de Commissie te behouden, zoals een groepscertificatie voor kleine bioboeren, een verbeterde herkomstetikettering en het opstellen van een duurzaamheidslastenboek voor verwerkers en handelaars. Een nieuwe verordening moet verder nog rekening houden met de diversiteit van de lidstaten, en moet meer inzetten op een verbeterd controlesysteem, aldus IFOAM.

Bron: eigen verslaggeving / BioForum

Beeld: KVL Creative Nature

Volg VILT ook via