nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.11.2018 Nieuw internationaal biodiversiteitsverdrag in de maak

Hoe redden we de bestuivers? Het komt ter sprake op de wereldnatuurtop van volgende week in Egypte. De Standaard legt uit dat alle landen die het VN-verdrag over biodiversiteit ondertekend hebben in Sharm El Sheik een nieuw actieplan voorbereiden voor de periode na 2020. “We willen dezelfde impact als die van de klimaatconferentie van Parijs”, zegt federaal minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem. Zij leidt de Belgische delegatie. Die is ingebed in de Europese, want Europa zal er met één stem spreken. Welk standpunt Europa zal innemen, wordt nog druk besproken. In maart 2019 wordt in eigen land een grote conferentie over biodiversiteit georganiseerd.

Hendrik Segers van het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel zal als wetenschapper mee onderhandelen op de wereldtop over biodiversiteit. “Er staan alvast twee belangrijke dingen op de agenda. Allereerst actie om de bestuivers en met name de bijen beter te beschermen. En het beheer van het wildlife.” Daarnaast zal er veel aan main-streaming gewerkt worden. Dat wil zeggen dat biodiversiteit uit het natuur-hoekje gehaald wordt en doordringt in andere sectoren zoals landbouw, industrie, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

Heeft het VN-verdrag tot dusver iets uitgehaald? “De doelstellingen waren goed”, zegt Sofie Ruysschaert van het Wereldnatuurfonds (WWF), “maar de uitvoering liep niet altijd zoals het hoorde. WWF en andere ngo's willen dat graag erkend zien, om het in 2020 beter te kunnen doen.” In België heeft het federale niveau nog maar weinig bevoegdheden inzake natuurbehoud. Het gros is gewestelijke materie. Minister Marghem, die de Belgische delegatie leidt, is daarom vragende partij voor een pact rond biodiversiteit om de inspanningen in dit land te stroomlijnen.

Marghem lichtte het opzet van de mondiale biodiversiteitstop toe in het Museum voor Natuurwetenschappen. In eigen land volgt er in maart volgend jaar een grote conferentie over biodiversiteit. De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) is belast met de voorbereiding daarvan.

Bron: De Standaard / eigen verslaggeving

Beeld: Natuurpunt

Volg VILT ook via