nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.06.2017 Nieuwe bioverordening blijft vaststeken in de modder

De saga over de Europese bioverordening duurt voort. De lidstaten zijn niet overeengekomen over de compromistekst zodat EU-voorzitter Malta geen mandaat heeft om te onderhandelen met Commissie en Parlement. België en bijvoorbeeld ook Nederland stemden tegen, en dat strookt met de visie van de sector want federaties als BioForum en het Nederlandse Bionext zouden er liefst van al de stekker uittrekken. Zij vinden het wetsvoorstel niet deugen. Niet minder dan 17 lidstaten hebben op verschillende punten bezwaren geuit tegen de voorliggende tekst.

Het Europees Parlement en de Europese Commissie hoopten een akkoord te bereiken over de nieuwe bioverordening vooraleer Malta het EU-voorzitterschap zou doorgeven. Dat zal niet lukken want Malta kreeg van de andere lidstaten geen mandaat om de onderhandelingen op basis van een compromistekst voort te zetten. Grote landen als Frankrijk en Duitsland stemden voor, maar in totaal 17 landen stemden tegen. België zit in het nee-kamp.

De tegenstanders vinden dat er te grote tekortkomingen zitten in de nieuwe wetgeving rond bio. De verordening verstrengt de import en controle op bio en stelt regels vast voor de glastuinbouw en meer bepaald voor de uitzonderingen op teelt in volle grond. Het wetsvoorstel krijgt ook kritiek waar het gaat over biologisch uitgangsmateriaal (zaaizaad en pootgoed) en de maximale hoeveelheid dieren in een pluimveestal. Verder wil de Commissie de grenswaarden voor residuen in biologische producten verstrengen, wat nog meer discussie uitlokt.

Hoe het nu verder moet, is onduidelijk. Er rest nog een kleine maand vooraleer Estland het EU-voorzitterschap overneemt van Malta. De drie partijen kunnen nog een half jaar verder onderhandelen, maar de Europese Commissie kan ook de handdoek in de ring gooien door het eigen wetsvoorstel in te trekken. Vanuit de biosector is er weinig draagvlak voor het wetsvoorstel. Zo heeft BioForum al laten verstaan dat het zich neerlegt bij de visie van koepelorganisatie IFOAM om geen afkeuringsgrens in de verordening op te nemen voor bioproducten die onbedoeld residuen van gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Hoewel dit principe vandaag in België wordt toegepast, wil de meerderheid binnen IFOAM dit niet verplicht zien. Het zou er immers op neerkomen dat een bioboer financieel opdraait voor de fout van zijn buurman die gangbaar aan landbouw doet en onopzettelijk drift veroorzaakte tijdens een bespuiting.

Het originele wetsvoorstel van de Europese Commissie dateert al van maart 2014 en komt neer op een verstrenging van het lastenboek biologische productie. Een verstrenging die noodzakelijk is volgens de Commissie en onwerkbaar volgens de biosector. Nationale sectorfederaties en de Europese koepelorganisaties IFOAM EU hebben al bij herhaling gevraagd om het voorstel in te trekken omdat het geen verbetering is van de bestaande regels, noch de ontwikkeling van de biosector ondersteunt.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via