nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.07.2017 Nieuwe coöperatieve suikerfabriek op komst in Wallonië?

Een werkgroep binnen de Association des Betteraviers Wallons (ABW) onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een eigen coöperatieve suikerfabriek op te starten. Volgens de suikerbiettelers kan een eigen fabriek het rendement van de teelt beter waarborgen, want nu de suikerquota in de Europese Unie zijn weggevallen, is gebleken dat de onderhandelingspositie van de telers onder druk staat. Tegen eind 2017 willen de Waalse bietentelers hierover een beslissing nemen.

De suikerbieten die momenteel op het veld groeien, zijn de eerste die op de markt zullen komen in het postquotumtijdperk. Die overgang naar een vrije markt is echter niet zonder slag of stoot gelopen. Zo bevonden de bietentelers en de Tiense Suikerraffinaderij zich tijdens de contractonderhandelingen voor dit seizoen in zo’n patstelling dat een tussenkomst van twee door de regering aangestelde onderhandelaars nodig was om tot een overeenkomst te komen.

De Europese suikerbiettelers zijn dan ook ongerust over de toekomst. CIBE, de internationale federatie van de Europese bietentelers, liet eerder al verstaan dat de afschaffing van de suikerquota de positie van de telers in de keten onder druk zet. Het zorgt ook voor toegenomen concurrentie en voor grotere marktrisico’s als gevolg van lagere prijzen en meer volatiliteit. Ook ABW ziet dat de concurrentie tussen de suikerfabrieken is toegenomen en dat dit de zorgt voor onuitgegeven spanningen tussen telers en suikerverwerkers.

Sinds de suikerhervorming van 2007, waarbij een aantal suikerfabrieken in ons land werden gesloten, zijn de Belgische bietprijzen ook structureel lager dan die dat bijvoorbeeld Cosun in Nederland uitbetaalt, zo weet ABW. Om de telers een groter deel van de marge te gunnen, wil de federatie onderzoeken of de oprichting van een nieuwe suikerfabriek haalbaar is. De afschaffing van de Europese suikerquota en de opening naar de wereldmarkt bieden volgens ABW de mogelijkheid om de bietenteelt uit te breiden en de concurrentie met de bestaande suikerproducenten aan te gaan.

Door de krimp van het areaal in de laatste vijftien jaar is er volgens de initiatiefnemers in Wallonië voldoende ruimte om deze extra bieten te produceren. De nieuwe fabriek zou een capaciteit krijgen van 14.000 ton bieten per dag en een campagne van 100 dagen draaien. “Door voor een coöperatie te kiezen, kunnen de telers een deel van de toegevoegde waarde van het verwerkingsproces naar zich toe te trekken. Bovendien verkleint de fysieke afstand tussen de teelt en de verwerking en worden nieuwe jobs gecreëerd”, stellen de Waalse bietentelers.

De haalbaarheidsstudie van de werkgroep van ABW moet tegen eind dit jaar afgerond zijn. De studie moet inzicht bieden in volgende knelpunten om tot een beslissing te kunnen overgaan: de financiering, de verkoop van de suiker, het mobiliseren van telers, het ontwikkelen van een goed ontwerp en het verzamelen van kennis om de fabriek te exploiteren. Als blijkt dat er draagvlak is voor deze nieuwe fabriek, dan zou de nieuwe fabriek al tegen 2020 operationeel moeten zijn. 

Bron: Sillon Belge/eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via