nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.02.2020 Nieuwe EU-richtlijnen voor hergebruik water op komst

Waterschaarste is een toenemend probleem in Europa. Daarom willen de leden van het Europees parlement de zoetwaterbronnen van de EU veiligstellen door het hergebruik van water in de landbouw te stimuleren.
Bevolkingstoename, verstedelijking en toerisme hebben allemaal bijgedragen tot waterschaarste en droogteperiodes die steeds vaker grote delen van Europa treffen, in het Middellands zeegebied in het bijzonder. Wateraanvoer staat onder druk en er wordt verwacht dat de situatie zal verergeren met klimaatverandering. Tegen 2030 zou naar schatting de helft van de rivierbekkens in Europa aan waterschaarste lijden.
 
Om de zoetwatervoorziening voor de komende jaren veilig te stellen, hebben de leden van de milieucommissie eind januari een informeel akkoord met de Commissie gesloten over het hergebruiken van afvalwater. De nieuwe richtlijnen moeten nog goedgekeurd worden tijdens de plenaire vergadering en door de Raad om tot een wet te worden omgevormd.
 
De nieuwe richtlijnen willen het gebruik van gezuiverd afvalwater stimuleren voor landbouwirrigatie, goed voor ongeveer de helft van het watergebruik in de EU. Meer water hergebruiken in de landbouwsector zou de druk op de waterbronnen jaarlijks met 5 procent kunnen verlichten.
 
Om de gewassen te vrijwaren, zullen de nieuwe richtlijnen minimum vereisten inhouden voor de kwaliteit van het water, zal er veelvuldig toezicht nodig zijn en zullen afvalwaterzuiveringsstations verplicht zijn om een risicobeheerplan op te stellen. De bevoegde instanties in de lidstaten zouden vergunningen verstrekken aan de zuiveringsstations en het naleven van de richtlijnen opvolgen.
 
Uniforme regels in de hele EU brengen iedereen op hetzelfde niveau, zowel uitbaters van regeneratie installaties als landbouwers, en ze voorkomen belemmeringen voor het vrije verkeer van landbouwproducten.
 
Bekijk ook de reportage van VILT TeeVee over slim gebruik van water en irrigatie.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via