nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.12.2016 Nieuwe Europese bioverordening wordt iets voor 2017

Het geduld van de biosector wordt flink op de proef gesteld want deze week geraakten de landbouwministers het tijdens de Europese Landbouwraad opnieuw niet eens over het voorstel tot herziening van de verordening biologische landbouw. Sectorverenigingen zoals BioForum in eigen land en IFOAM EU op Europees niveau zouden er liefst van al de stekker uit trekken. IFOAM EU-voorzitter Christopher Stopes: “De Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement verschillen over heel wat punten van mening, zoals de regels rond zaaizaad en de drempels voor pesticidenresiduen. Dat ze er niet uit geraken, bewijst wat de sector al van in het begin zegt: het oorspronkelijke voorstel toonde te veel tekorten om als goede basis voor onderhandelingen te dienen.”

Terwijl de Europese landbouwministers een mooie nota hebben geschreven over oneerlijke handelspraktijken en het verbeteren van de positie van boeren in de voedselketen, konden ze in het dossier van de bioverordening enkel vaststellen dat er geen vooruitgang wordt geboekt. Het Slowaakse voorzitterschap informeerde de lidstaten met een ‘voortgangsrapport’ maar veel vooruitgang wordt er niet geboekt. Een akkoord over het voorstel tot herziening van de verordening biologische landbouw zit er dit jaar niet meer in. Naar verluidt is er wel vooruitgang geboekt, maar zitten Europees Parlement en lidstaten nog altijd niet op dezelfde golflengte. Blijvende meningsverschillen zijn er over de decertificering van bioproducten wanneer een bioboer het slachtoffer wordt van overwaaiende pesticiden, de voorschriften rond biologisch zaaizaad, rond de biologische teelt in serres en het uitdoven van een aantal uitzonderingsbepalingen.

De meeste belangenverdedigers van bioboeren zouden liefst van al zien dat alles bij het oude blijft omdat het nieuwe wetsvoorstel hen niet kan overtuigen. In eigen land is BioForum niet te vinden voor het voorstel van de Europese Commissie. De organisatie staat daarin niet alleen want vrijwel alle andere nationale of regionale sectorfederaties zitten op dezelfde golflengte. Dat vertaalt zich in een duidelijk standpunt van de Europese bioboerenkoepel IFOAM EU. Voorzitter Christopher Stopes: “Twee jaar geleden zei Timmermans, de vicevoorzitter van de Commissie, dat als er geen akkoord gevonden zou worden binnen de zes maanden, hij het voorstel zou intrekken. We zijn intussen 24 maanden bezig en het einde is nog altijd niet in zicht.”

De sector heeft niet het gevoel dat het wetsvoorstel een verbetering is van de bestaande regels, net zomin als het de ontwikkeling van de biosector ondersteunt. De smeekbede van BioForum en andere sectorfederaties om schoon schip te maken, wordt echter niet gehoord. De Commissie lijkt niet van zin om het eigen voorstel in te trekken. De Slovaakse landbouwminister die de Landbouwraad voorzit, vindt dat overigens een goede zaak. Gabriela Matec᷃ná meent dat er nood is aan een periode van reflectie, om het werk voort te kunnen zetten in 2017. Het originele voorstel van de Europese Commissie dateert al van maart 2014 en komt neer op een verstrenging van het lastenboek. Een verstrenging die noodzakelijk is volgens de Commissie en onwerkbaar volgens de biosector. Sinds november vorig jaar onderhandelen de lidstaten hierover met het Europees Parlement en de Commissie. Tot dusver vonden 14 trialogen plaats.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via