nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.12.2018 Nieuwe Farm Bill voor boeren in de Verenigde Staten

Na vele weken intensief overleg tussen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, heeft het Amerikaanse Congres de nieuwe Farm Bill, de Amerikaanse versie van het gemeenschappelijke landbouwbeleid, aangenomen. President Trump heeft het voorstel op 20 december getekend. In de Farm Bill zijn relatief kleine aanpassingen opgenomen in risicomanagementprogramma’s en het vangnet voor melkveehouders. Boeren krijgen ook meer flexibiliteit. Het document werd zeer positief onthaald door Amerikaanse landbouworganisaties.

Het feit dat de nieuwe Farm Bill in grote mate wordt gesteund door zowel Democraten als Republikeinen én in beide kamers, wordt gebruikt als voorbeeld dat Washington nog wél 'bipartisan' kan optreden. Door nog dit jaar de Farm Bill af te ronden, wordt ook voorkomen dat in 2019 van voor af aan moet worden begonnen, wat tot veel extra onzekerheid zou hebben geleid voor de Amerikaanse landbouwsector. 

De sector heeft geen gemakkelijk jaar achter de rug. De prijzen voor verschillende belangrijke landbouwgewassen zijn in de afgelopen vier jaar aanzienlijk gedaald. Daarnaast heeft juist de Amerikaanse landbouw het afgelopen jaar de gevolgen gevoeld van de verschillende handelsconflicten die de Trump-administratie aanging. De nieuwe Farm Bill is na al die tegenspoed dan ook zeer positief onthaald door de boerenlobby in Washington.

In de nieuwe Farm Bill zijn relatief kleine aanpassingen opgenomen in risicomanagementprogramma’s en het vangnet voor melkveehouders. Dat vangnet beschermt landbouwers tegen lage prijzen voor akkerbouwgewassen zoals maïs, sojabonen, tarwe, rijst, oliezaden en gerst. Indien de marktprijs van een gewas onder het referentieniveau duikt, dan wordt er over 85 procent van het basisareaal een subsidie uitbetaald. Daarnaast is er een systeem dat uitkeert bij zowel prijs- als oogstrisico’s. Er wordt uitbetaald wanneer de omzet onder 86 procent van de referentie-omzet komt. Boeren hebben zelf de optie om te kiezen voor deelname aan deze systemen.

Amerikaanse landbouwers krijgen ook meer flexibiliteit. Zo kunnen ze hun opbrengsten updaten, werden de referentieprijzen verhoogd en kunnen boeren een nieuwe keuze maken tussen risicomanagementprogramma's voor de productiejaren 2019-2023, waarbij de optie wordt geboden om de keuze tussen 2021 en 2023 van gewas tot gewas en bedrijf tot bedrijf aan te passen. Daarnaast zullen de betalingen gebaseerd worden op de fysieke locatie van de productielocatie en niet meer op de plek waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt.

Ook zijn er wijzigingen goedgekeurd in het braakleggingsprogramma van de Farm Bill. De maximale oppervlakte die daarvoor in aanmerking komt, wordt verhoogd. Grondeigenaren kunnen ervoor kiezen om stukken landbouwgrond uit productie te halen voor een periode van 10 tot 15 jaar in ruil voor een jaarlijkse betaling. Onder de nieuwe Farm Bill mag er nog wel gegraasd of gehooid worden op stukken grond die onder dit programma vallen. AmericanHort, de belangrijkste tuinbouworganisatie in de Verenigde Staten, noemt de nieuwe Farm Bill ‘a monumental win for the horticulture industry’.

Zo is er meer geld beschikbaar voor tuinbouwonderzoek, blijft de financiering voor onderzoek naar plagen en ziekten behouden, wordt onderzoek mogelijk gemaakt naar het uitbreiden van verzekeringen voor glastuinbouwgewassen en wordt prioriteit gegeven aan onderzoek naar automatisering en mechanisering in de tuinbouw. Ook onderdelen van de huidige Farm Bill, die jonge tuinders en boeren helpen om een bedrijf op te zetten, werden overgenomen in de nieuwe Farm Bill.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via