nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.03.2019 Nieuwe infrastructuur tilt PCG-onderzoek niveau hoger

Met nieuwe loodsen, een nieuw administratief gebouw, een vernieuwing van de serres en nieuwe machines en labo-apparatuur is het Proefcentrum Groenteteelt in Kruishoutem klaar voor een nieuw hoofdstuk in praktijkonderzoek, demonstraties en voorlichting ten dienste van de sector. Dat zei directeur Bruno Gobin tijdens de officiële inhuldiging van de nieuwe onderzoeksinfrastructuur. Met deze investering van 2,5 miljoen euro wil het proefcentrum zijn onderzoek in klassieke teelten en in innovatieve teelten verder uitbouwen.

Het Proefcentrum Groenteteelt (PCG) dat in 2017 zijn 40ste verjaardag vierde, heeft volgens Gobin dikwijls aan de wieg van innovaties gestaan. “Enkele voorbeelden zijn de installatie van een mobiel gotensysteem voor de teelt van sla en kruiden in het jaar 2003, de combinatie van vis- en groenteteelt gestart in 2007, twee jaar later werd gestart met hydroteelt van diverse gewassen in openlucht en in 2013 waren er proeven met yacon. Recenter was er het onderzoek rond aëroponics (2015), de teelt van hoogwaardige algen en onderzoek naar de mogelijkheden voor de teelt van bataat op Vlaamse bodems (2016).”

Om die voortrekkersrol te kunnen blijven spelen, was er nood aan nieuwe investeringen. Aanpassingen aan de bestaande serres zorgen ervoor dat er naast biologische teelten onder beschutting ook ruimte is voor innovatieve grondloze teelten zoals prei in serres. Dat moet een pesticide- en grondvrij product opleveren dat ready-to-use en vrij is van stof in de schacht van de prei. “Daarbij houden we steeds rekening met de haalbaarheid voor de bedrijven in de praktijk. Economische haalbaarheid en rentabiliteit zijn en blijven belangrijk voor de duurzame ontwikkeling van onze land- en tuinbouw”, stelt de PCG-directeur.

Met de nieuwe loodsen krijgen de PCG-onderzoekers niet alleen meer ruimte om hun proeven uit te voeren, ze bieden daarnaast ook de ruimte om milieutechnisch verantwoorde technieken te demonstreren. “Zo is in de loodsen een aangepaste vul- en spoelplaats voor spuitproducten voorzien. Op die manier kunnen eventuele spoelvloeistoffen onmiddellijk worden opgevangen en in een fytobak biologisch worden afgebroken”, luidt het. De nieuwe proefveldmachines moeten er op hun beurt voor zorgen dat de proefveldwerking in de openluchtteelten efficiënter en duurzamer kan en dat er meer aandacht gaat naar de automatisering en bewaring van nieuwe teelten zoals bataat en yacon.

De labo-infrastructuur werd uitgebouwd waardoor het PCG nu naast een smaaklabo ook beschikt over een volwaardig analytisch laboratorium dat de telers nog beter kan ondersteunen in hun bemestingsplannen. En het verbouwde administratieve gebouw zorgt niet alleen voor betere accommodatie voor de medewerkers, de nieuwe vergaderzalen kunnen ook gebruikt worden voor sectoractiviteiten en studiemomenten.

“Al deze investeringen moeten ons toelaten om de sector nog beter te ondersteunen met relevant praktijkonderzoek. Nieuwe ideeën en concepten kunnen er ontwikkeld worden en het moet de onderzoekers in staat stellen om nog betere adviezen en voorlichting te geven op maat van de sector”, vertelt PCG-voorzitter en ere-gedeputeerde van Oost-Vlaanderen Alexander Vercamer. Hij geeft weldra de voorzittersfakkel door aan Leentje Grillaert die hem opvolgt als landbouwgedeputeerde. Vercamer wijst erop dat alle investeringen gebeurden in nauw overleg met de telers die deel uitmaken van de raad van bestuur en de technische comités.

Twee jaar lang werd er gebouwd en verbouwd op de site in Kruishoutem, goed voor een totale investeringskost van 2,5 miljoen euro. Daarbij kon het PCG rekenen op de financiële steun van de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de Landbouwkamer van Oost-Vlaanderen. De steun vanuit de Vlaamse overheid loopt op tot 50 procent van het totale investeringsbedrag.

“Critici durven deze steun wel eens in vraag te stellen, maar zij staan onvoldoende stil bij het katalysatoreffect dat het praktijkonderzoek genereert. Voor elke euro belastinggeld die we hier als overheid in investeren, krijgen wij als maatschappij meerdere euro’s terug onder de vorm van hoogkwalitatief en betaalbaar voedsel, tewerkstelling en een positieve bijdrage aan ons bruto nationaal product en de handelsbalans”, sprak Lieven Van Waes, raadgever landbouw op het kabinet van kersvers landbouwminister Koen Van den Heuvel.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via