nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.11.2017 Nieuwe jaargang VarkensAcademie op gang geschoten

Met een mix van praktische info op maat van het bedrijf en de mogelijkheid om te netwerken met collega-varkenshouders lokte de vierde editie van de VarkensAcademie meer dan vierhonderd varkenshouders. De VarkensAcademie is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen en het kennisplatform Inagro. Bedoeling is om in de eerste plaats de West-Vlaamse varkenssector te ondersteunen met praktische en technische kennis. “Dat is nodig, want hoewel de sector nu betere tijden kent, blijven de varkenshouders kwetsbaar”, zo klinkt het. 

Sinds 2014 organiseren de provincie West-Vlaanderen en Inagro de VarkensAcademie, een trefdag voor varkenshouders die in de soms woelige wateren van de internationale varkensmarkt hun bedrijf op koers proberen te houden. In de eerste negen maanden van 2017 haalde de varkenshouderij een behoorlijk rendement. De afgelopen weken kwam de markt toch opnieuw onder druk te staan. “Daaruit blijkt de blijvende broosheid van de exportgerichte varkensmarkt”, zo klinkt het bij de initiatiefnemers. Ruim 400 varkenshouders tekenden present op inmiddels al de vierde editie.

Op de VarkensAcademie kunnen varkenshouders terecht voor praktische tips en diepere inzichten in de marktwerking. De Vlaamse Producentenorganisatie Varkenshouderij (VPOV) bijvoorbeeld zweert bij het vergaren van marktinformatie en wil varkenshouders actiever betrekken bij het marktgebeuren. “Zo kostenefficiënt mogelijk varkens of biggen produceren is en blijft de essentie van onze bedrijven”, aldus VPOV. “Maar emoties bij de veranderende conjunctuur leiden de aandacht af van de essentie, en dus is het zaak van varkenshouders juist te informeren over de conjunctuur en de prijzen, om hen zo emotionele stabiliteit te bieden én de individuele marktpositie van de primaire sector te versterken.”

Daarnaast waren er lezingen over onder meer de wettelijke evoluties in de varkenssector, de optimale voeders voor zeugen, de regelgeving bij de eigen verkoop van varkensvlees en de verschillende manieren om het antibioticagebruik op varkensbedrijven te beperken. Landbouwgedeputeerde Bart Naeyaert vestigde de aandacht andermaal op het gevaar van mestgassen. “Varkenshouders onderschatten nog te vaak het gevaar van mestgassen”, aldus Naeyaert. “Om hen te wapenen bieden de provincie West-Vlaanderen en de brandweerzones voortaan gratis opleidingen en uitleenmateriaal aan.”

Varkenshouders kunnen terecht in de brandweerkazernes van Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Tielt, Gistel en Oostkamp. Bedoeling is dat ze eerst een opleiding volgen, waarna ze gratis detectie- en beschermmateriaal kunnen gebruiken. Het veiligheidspakket bestaat uit een gasmeettoestel voor de detectie van O2, H2S en explosiegevaar; een harnas met levenslijn én een persluchttoestel met longautomaat, masker en fles met lucht. De volgende opleidingsmomenten zijn gepland voor het voorjaar van 2018.

De trefdag vormt traditiegetrouw het startschot voor een gevuld jaarprogramma. Zo kunnen de varkenshouders de komende maanden deelnemen aan een demonstratie mestkoeling en een kennisdag varkenshouderij. Ze kunnen ook aansluiten bij één van de kenniscoöperaties die drie tot vier keer per jaar samenkomen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Het aanbod wordt in de loop van het jaar nog verder aangevuld. Varkenshouders die op de hoogte willen blijven, kunnen zich gratis registreren via de website van Inagro. De volgende editie zal plaatshebben op vrijdag 30 november 2018.  

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Volg VILT ook via