nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.10.2017 Nieuwe markttoelating voor glyfosaat blijft onbeslist

De experten van de lidstaten die zetelen in het SCOPAFF-comité zijn opnieuw samengekomen. Het glyfosaatdossier ligt nog altijd op tafel en dat blijft nog een tijdje zo. Gestemd over een verlenging van de markttoelating werd er niet, maar informeel werd er wel gezocht naar een gekwalificeerde meerderheid voor of tegen. Die is er nog altijd niet, omdat de voorstanders in overtal zijn maar een aantal grote lidstaten zoals Frankrijk en Italië tegen willen stemmen en anderen onbeslist blijven. Naar het Belgische standpunt hebben we het raden.

Van Frankrijk, Oostenrijk en Italië is geweten dat ze tegen een nieuwe markttoelating voor de onkruidbestrijder glyfosaat zullen stemmen. In Frankrijk zorgde dat al voor de nodige ophef want de landbouwsector zit helemaal niet op dezelfde golflengte als de minister bevoegd voor ecologische transitie. In Italië is het de minister van landbouw zelf die zegt waar het op staat. Via Twitter liet hij weten: “Nee tegen de vernieuwing van de Europese vergunning voor glyfosaat. Italië is leider in duurzame landbouw. #StopGlyfosaat”.

De lidstaten die voor de markttoelating van glyfosaat stemmen, schreeuwen dat niet uit via sociale en andere media. Van onze Noorderburen weten we dat ze geloven in de veiligheid van glyfosaat en consequent zijn in hun stemgedrag. Ook België vertrouwde altijd op het gunstige advies van de Europese agentschappen EFSA en ECHA, maar sinds de heisa rond het particuliere verkoops- en gebruiksverbod voor glyfosaat is het onduidelijk of professioneel gebruik nog altijd een ja-stem krijgt in de vorm van steun aan een nieuwe markttoelating van de actieve stof op EU-niveau. Noch de FOD Volksgezondheid, noch het kabinet van federaal landbouwminister Denis Ducarme konden of wilden een eventueel fiat van België bevestigen.

De Europese Commissie heeft tijd gekocht in het glyfosaat-dossier, maar ondertussen dringt een beslissing zich toch op. Eind dit jaar verstrijkt immers de markttoelating van glyfosaat en de Commissie is niet zinnens de vergunning te verlengen zonder de nodige steun vanuit de lidstaten. Een gekwalificeerde meerderheid is nodig om de knoop door te hakken zodat het standpunt van de grote lidstaten een hoger soortelijk gewicht heeft.

Tot dusver wijzen de neuzen in het permanent comité SCOPAFF niet in dezelfde richting. De waarschuwing van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens zorgt voor twijfel, ook al zijn de adviezen van de Europese autoriteiten eenduidig gunstig. Op 23 oktober komt het comité opnieuw samen, maar het is nog niet bekend of de glyfosaatvergunning dan ter stemming komt.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via