nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.02.2019 Nieuwe minister meteen ingewijd in vlees- en veedebat

Felicitaties aan het adres van de nieuwe minister Koen Van den Heuvel (CD&V) deden onafhankelijk volksvertegenwoordiger Hermes Sanctorum niet uit zijn rol vallen in het Vlaams Parlement. Na de aanstelling van een nieuwe minister bleef hij trouw aan zijn scherpe kritiek op intensieve veehouderij, vlees en de promotie daarvan door VLAM. Het was Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) die hem van antwoord diende: “Landbouw zal zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen voor het klimaat, met adaptatie (aanpassen aan de gevolgen) en mitigatie (uitstoot verkleinen). In het algemeen ben ik er ook van overtuigd dat we allemaal ons gedrag moeten aanpassen.”

Een proficiat aan Koen Van den Heuvel voor zijn aanstelling als minister liet Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum onmiddellijk volgen door: “Het eten van vlees heeft veruit de grootste milieu-impact waar individuele mensen vat op hebben. Dat is geen ideologische stelling, dat is wat wetenschappelijke studies doorrekenen. Ik hoop dat de klimaatmaatregelen van de Vlaamse regering een coherent beleidspakket vormen, waarin ook duurzame voedingsgewoonten een belangrijke plaats krijgen.” Daarmee verzet hij zich opnieuw tegen de vleespromotie door VLAM “waarbij zogezegd vlees van eigen bodem wordt gepromoot, maar het eigenlijk de bedoeling is om het consumptieniveau van vlees op peil te houden”.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois rekent op de nieuwe minister van CD&V om met de stakeholders aan tafel te gaan. Aan scherpe uitspraken over vlees of veehouderij waagde Bourgeois zich woensdag niet in het Vlaams Parlement. Wel zei hij het volgende: “Het Vlaams Klimaat- en Energieplan formuleert duidelijke doelstellingen. De landbouwsector moet in het jaar 2030 26 procent minder uitstoten ten opzichte van 2016, min 27 procent als je vertrekt vanaf 2005. Daar gaan heel wat zaken aan te pas komen. Het gaat uiteraard over minder energieverbruik, minder CO2- en methaanuitstoot, over vernieuwing in productiemethoden, enz.”

De wijziging van het eetpatroon waar Sanctorum op aanstuurt, trekt Bourgeois open tot een bredere gedragswijziging die nodig is: “We moeten allemaal ons gedrag aanpassen. Dat moet zich veruitwendigen in onze manier van verwarmen, van verplaatsen, maar ook in onze manier van voeden.” Daarmee is nog niet duidelijk of de vleespromotie door VLAM de goedkeuring heeft van de minister-president. Gezien de felle kritiek die Sanctorum daarop heeft – en Tinne Rombouts als voorzitter van de milieucommissie niet terecht vindt – wil die laatste daar graag uitsluitsel over.

Namens sp.a zet Els Robeyns zich eerder op de lijn van Sanctorum met een pleidooi voor “fundamenteel andere keuzes in ons landbouwmodel”. Vlaanderen moet volgens haar evolueren naar duurzame, kleinschaliger landbouwmodellen met meer garanties op vlak van dierenwelzijn en klimaat. “Ook in het vergunningenbeleid zijn enkele moedige keuzes noodzakelijk want door het Nederlandse verbod op megastallen wijken Noorderburen uit naar Vlaanderen.”

Net zoals tijdens het politiek debat op Agriflanders hoedt Francesco Vanderjeugd (Open Vld) zich voor polarisering. “De landbouw heeft de afgelopen tien jaar bewezen dat hij in staat is om heel sterk te evolueren richting de klimaatdoelstellingen. Het is ook een sector die op diverse vlakken inspanningen heeft gedaan, soms meer dan andere sectoren. Als we spreken over het eten van vlees, de vleesproductie, de intensieve veehouderij, en alles wat export betreft – de economische belangen –, dan pleit ik ervoor om dat in een breder kader te blijven bekijken.”

Voor Vlaams Belang zit Stefaan Sintobin op dezelfde lijn: “Landbouw is bij uitstek een economische sector. De laatste tien jaar hebben boeren zware financiële inspanningen gedaan, onder meer voor milieu en klimaat. Wat is de concurrentiepositie van onze landbouw nog waard als we de veestapel verminderen? Wat gaan we doen met het jobverlies in de agrovoedingsketen? Hoeveel geld gaan we er tegenaan gooien om de sector af te bouwen?”

Volgens Bart Caron van Groen moet het toch minder in de toekomst: “We produceren twee keer zoveel dieren – vlees – als we kunnen opeten, in tijden waarin de vleesconsumptie bij de burger vermindert. Als we iets willen doen aan het klimaat, dan moeten we anders omgaan met onze veestapel, en daarover nadenken. Minister, wat denkt u van een begeleide afbouw, een vermindering van de veestapel? Hoe kunnen we onze landbouwers daar ook in blijven ondersteunen, wetende dat bijvoorbeeld de helft van onze varkenshouders geen boeren zijn, maar personeel dat in dienst werkt van een veevoederfabrikant?”

Namens N-VA richt Sofie Joosen haar hoop op innovatie en duurzaamheid: “Bulkproductie van vlees kan iedereen. Vlaanderen kan zich onderscheiden door in te zetten op nieuwe technologieën en door meerwaarde te creëren. Flanders Food richt zich op die nieuwe opportuniteiten, en verder uiteraard ook op het onderzoek naar alternatieven, bijvoorbeeld kweekvlees.”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois concludeert uit alle tussenkomsten “dat landbouw voor grote uitdagingen staat”. Hij vervolgt: “Je ziet een verschuivend gedragspatroon, zeker bij jonge mensen. Ik denk dat het een uitdaging is voor de landbouw om daarop in te spelen, uiteraard met respect voor de economische waarde van landbouw, met grote zorg voor de leefbaarheid van het landbouwbedrijf. De overheid kan daarin een facilitator zijn.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLAM

Volg VILT ook via