nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.01.2019 Nieuwe oproep voor 'Buurten op den Buiten'

Met de oproep ‘Buurten op den Buiten’ ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. Opdat het niet zou blijven bij een leuk idee, komt er tot 5.000 euro steun voor de uitvoering van zulke projecten.

De Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij willen met ‘Buurten op den Buiten’ vooral projecten ondersteunen die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken. De projectoproep richt zich niet tot stedelijke centra, maar expliciet tot meer landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. Een heel brede waaier van projecten komt in aanmerking, gaande van samen dingen doen, onderlinge hulp, een dorpskrant, een culturele activiteit, … tot het aangenamer maken van de leefomgeving en de heraanleg van publieke ruimtes zoals speelterreinen.

Wie dat doet, is van ondergeschikt belang. De projectsubsidie kan aangevraagd worden door jeugdhuizen, buurthuizen, sociaal-culturele verenigingen, lokale besturen, OCMW’s, zorginstellingen, … Buren kunnen zich met het oog op een project ook feitelijk verenigen in een burengroep of buurtcomité. Dossiers moeten ingediend worden voor 1 april. Vlak voor de zomer zal geweten zijn welke projecten een subsidie ontvangen. Twee jaar geleden genoten 45 projecten die ondersteuning. Een geslaagd voorbeeld was de fietsmarathon die de Belcanto Vrienden organiseerden tussen twee ‘rivaliserende’ dorpen: fietsdorp Reningelst en bloemendorp Westouter. De sportieve uitdaging werd gevolgd door een groot volksfeest, en de opbrengst ging naar het Kinderkankerfonds.

Meer info: Buurten op den Buiten

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Vlaamse Landmaatschappij

Volg VILT ook via