nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.06.2018 Nieuwe proefvelden Inagro officieel in gebruik genomen

Op de vorig jaar door de provincie West-Vlaanderen aangekochte 12 hectare extra grond in Beitem is onderzoeks- en voorlichtingscentrum Inagro al volop begonnen met proefveldwerking. De velden dienen voor gangbare en biologische landbouw én voor diverse innovatieve projecten. “Er wordt onder meer een denitrificatie- en defosfafatie-unit aangelegd, wellicht de eerste in zijn soort op Vlaamse bodem”, vertelde Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder van Inagro, die samen met Bart Naeyaert, West-Vlaamse gedeputeerde voor Landbouw en Visserij, de velden officieel inhuldigde.

“Inagro beschikt nu over 38 hectare eigen grond”, aldus Mia Demeulemeester. “Daarnaast huren we ook steeds meer grond, en werken we samen met een 80-tal proefveldhouders, maar over eigen grond beschikken dichtbij onze site is heel belangrijk om heel specifieke proeven te kunnen uitvoeren", klinkt het. “Het proefcentrum vertaalt wetenschappelijke onderzoeksresultaten in toepassingen die hun nut bewijzen in de praktijk. En hoe meer grond, hoe meer kennis we kunnen verwerven voor de sector”, bevestigde gedeputeerde Naeyaert het belang van de aankoop.

De velden worden gebruikt voor klassieke en biologische teelten, maar ook voor diverse innovatieve projecten. Zo zal Inagro de bodem intensief opvolgen via smartfarmingtechnieken, en komt er ook een perceel voor proeven met natuurlijke plaagbestrijders (met onder meer de aanleg van keverbanken). Deze laatste kunnen land- en tuinbouwers bijvoorbeeld helpen in de geïntegreerde gewasbescherming.

Een ander innovatief project op de nieuwe gronden tot slot is NuReDrain, waarbij een denitrificatie- en defosfatatie-unit aangelegd wordt, die het nitraat en/of fosfaat uit het drainagewater zuivert via bekkens. Een teveel van nitraat en fosfaat zorgt namelijk voor verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater en voor algengroei. “Het systeem is gebaseerd op Deense kennis, en in het kader van een Europees project testen we het hier uit en experimenteren we ermee”, lichtte Mia Demeulemeester toe. “Het wordt wellicht het eerste in zijn soort op Vlaamse bodem, en hopelijk biedt het ons verdere antwoorden voor deze problematiek, vooral voor percelen met een historische beladenheid”.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via