nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.10.2019 Nieuwe regels voor uitrijstop en mestopslag op de akker

Door het ingaan van het zesde mestactieplan (MAP6) start de uitrijstop twee weken vroeger en gelden er nieuwe regels voor de tijdelijke opslag van mest op de akker. “Vanaf 1 november tot en met 15 januari geldt een uitrijverbod voor alle meststoffen”, licht Leen Van den Bergh, woordvoerder van de Vlaamse Landmaatschappij, toe. “De uitrijstop start dus twee weken vroeger voor meststoffen van type 1 - stalmest, champignonmest en traagwerkende meststoffen - en type 3 - kunstmest, effluent en spuistroom.”

Het zesde mestactieplan (MAP6) werd op 22 mei goedgekeurd en trad meteen in werking, zelfs met terugwerkende kracht tot begin dit jaar. Daardoor moeten landbouwers rekening houden met enkele veranderingen. Zo start het uitrijverbod voor alle meststoffen 14 dagen eerder dan vorig jaar. “Stalmest, champignonmest, traagwerkende meststoffen, kunstmest, effluent en spuistroom mogen niet uitgevoerd worden tussen 1 november en 15 januari”, weet Leen Van den Bergh, woordvoerder van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). “Landbouwers mogen wel nog meststoffen van type 1 rond de stam van fruitbomen aanbrengen na 1 november, als ze dat op voorhand melden via het Mestbankloket.”

Nog een verandering: de tijdelijke opslag van mest op de akker. “Landbouwers mogen opnieuw meststoffen van type 1 (stalmest, champost en traagwerkende meststoffen) opslaan op de akker in de periode van 1 november tot en met 15 januari”, aldus de VLM. “Er geldt daarvoor wel een belangrijke voorwaarde: de opslag moet afgedekt zijn op een luchtdoorlatende, semipermeabele wijze. Zo voorkom je dat er regenwater insijpelt.” Die voorwaarde geldt echter niet voor de opslag van gecertificeerde gft- en groencompost en boerderijcompost. “Tijdens de rest van het jaar, hoeft de opslag niet afgedekt te worden, tenzij de opslag langer dan twee maanden voor het spreiden op de akker gelegd wordt.”

De hoeveelheid mest die mag worden opgeslagen op de akker is beperkt. “Er mag maximaal zoveel mest op een perceel liggen, als er nadien zal worden op gespreid”, klinkt het. “Alleen meststoffen van type 1 mogen worden opgeslagen, de opslag van alle andere types meststoffen is verboden.”

Meer info vind je op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via