nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.02.2018 Nieuwe sectorvoorman wil tij zien keren in fruitteelt

De fruitsector zit in zwaar weer zodat het uitdagende tijden zijn voor telers, en zeker voor zij die een bestuursfunctie opnemen. Luc Borgugnons wordt de nieuwe voorzitter van de nationale sectorvakgroep Fruit bij Boerenbond. De pukkelpopstorm in de zomer van 2011 was volgens de Hagelandse fruitteler het begin van zeven magere jaren. “Het wordt tijd dat het tij gaat keren”, zegt Luc. “De fruitteler moet terug zijn boterham kunnen verdienen met zijn bedrijf. We moeten in ieder geval werk maken van een voor iedereen betaalbare weersverzekering. Ik stel namelijk vast dat de meeste bedrijven in problemen te maken kregen met één of ander extreem weersfenomeen.”

Bij Boerenbond is er een voorzitterswissel gebeurd in de nationale sectorvakgroep Fruit en gaat Hagelander Luc Borgugnons de sector de komende vijf jaar verdedigen, zoals hij dat ook al doet binnen de vakgroep Fruit Hageland. Hij was in het verleden al vijf jaar lid van het hoofdbestuur van Boerenbond. “Natuurlijk ben ik blij om de fruitsector te vertegenwoordigen. Bestuurders moeten in de eerste plaats fruittelers zijn, ze moeten met handen en voeten in de praktijk staan. Zelf zal ik me bezig houden met het terug op de rails krijgen van de Vlaamse fruitsector want de voorbije jaren waren dramatisch.”

De ellende in de fruitsector begon volgens Luc zeven geleden, toen de Pukkelpopstorm op 18 augustus 2011 over het Hageland trok. Hele plantages werden verwoest. Tijdens de nacht van 8 op 9 juni 2014 raasde ‘de Pinksterstorm’ over het Waasland en in augustus van datzelfde jaar brak de ‘Ruslandcrisis’ uit. Op 23 juni 2016 was Haspengouw aan de beurt. Een storm sloeg bomen én hagelnetten tegen de grond. “Niet alleen stormen speelden de sector de voorbije jaren parten, ook de nachtvorst deed zijn duit in het zakje”, brengt Luc in herinnering. De late lentenachtvorst eind april 2017 zorgde in de appelteelt voor opbrengstverliezen tot 80 procent.

Hoe moeilijk de voorbije jaren waren voor fruittelers blijkt wel uit de getuigenis van de nieuwe sectorvoorzitter. “Velen onder ons hebben hun spaarcenten moeten aanspreken om te kunnen overleven. Hier en daar zijn er overnames gebeurd. En af en toe zijn er externe investeerders in bedrijven gestapt. Dit alles is een spijtige evolutie die dringend mag stoppen. De fruitteler moet terug zijn boterham kunnen verdienen met zijn bedrijf. Boerenbond is vragende partij voor een betaalbare weersverzekering want de meeste bedrijven in problemen kregen te maken met één of ander extreem weersfenomeen. Zo’n verzekering moet betaalbaar zijn voor iedereen en daarom vragen we een tussenkomst van de overheid. Hopelijk kunnen we de meerderheidspartijen hiervan overtuigen.”

Een tweede prioriteit voor Luc is kwaliteit, en wel hierom: “Veel fruittelers herkennen hun product niet meer in de winkelrekken. De kwaliteit in de winkel is niet meer die van het product dat ze afleveren. Dit kan vele oorzaken hebben. Iedereen in de keten heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. Zowel de telers die een goed product moeten afleveren, als de anderen in de keten die voldoende zorg moeten dragen voor het product. De sectorvakgroep is zich daar al langer van bewust. Vandaar dat ik blij ben dat alle actoren in de sector het ‘Actieplan Fruit’ hebben ondertekend. De ‘algemene kwaliteitsbenadering’ is het eerste actiepunt.”

De Hagelandse fruitteler roept de consument op om meer lokaal fruit te kopen en in de winkel niet te kiezen voor appels uit Nieuw-Zeeland. Doet de consument dat wel, dan komt de prijs onder druk te staan en dan wordt het voor lokale telers ook moeilijker om te investeren in milieuvriendelijke productiemethoden. De consument wil overigens meer bioproducten en daar wordt door fruittelers op ingespeeld door het omschakelen van de bedrijfsvoering van gangbaar naar bio. Vooral voor biologische peren overstijgt de vraag het aanbod nog. “Ik wil vooral een voorzitter zijn voor alle fruittelers. In de verschillende sectorvakgroepen, zowel provinciaal als nationaal zitten ook biologische telers. De meeste fruittelers hebben dezelfde problemen: de Ruslandboycot, de hagelstormen, de zware administratieve lasten, goed personeel vinden, enz. Dit heeft niks met de teeltmethode te maken”, hecht de sectorvoorzitter geen al te groot belang aan het onderscheid tussen bio en gangbaar.

Over fruitteelt kan je het onmogelijk hebben zonder de Rusland-boycot in herinnering te brengen. Er gebeuren, onder meer door veilingenverbond VBT, grote inspanningen om nieuwe markten aan te boren. Luc Borgugnons beseft dat dit een werk van lange adem is, maar hij verwacht er nu de eerste resultaten van. “Augustus 2014 was één van mijn zwaarste periodes als Boerenbond-hoofdbestuurslid. Eén week voor de start van de perenpluk blokkeerde Rusland de invoer van alle land- en tuinbouwproducten uit Europa. Overdag hielp ik op mijn bedrijf mee plukken en ’s avonds onderhandelde ik over oplossingen voor de sector. Die zijn er toen wel naar voor geschoven, maar nooit voldoende om de telers te compenseren. De Belgische Fruitveiling berekende dat de boycot fruittelers 15 eurocent per kilo kost.”

Een heropening van de Russische markt lijkt niet meteen in de maak, toch ziet Borgugnons hoopgevende signalen voor de toekomst: “VBT zoekt nieuwe markten, premier Michel wil praten met Rusland, een brede weersverzekering ligt op tafel en het project van de integrale kwaliteitsbenadering is opgestart. Het wordt tijd dat de economische situatie verbetert in de fruitteelt. Ik zal samen met de Boerenbond-vakgroep hiervoor blijven vechten. Binnenkort maken we een SWOT-analyse van de sector en op basis daarvan zullen we onze prioriteiten opstellen. We zullen ons dan moeten focussen op onze sterkten en onze kansen en hier de komende jaren werk van moeten maken.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via