nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.02.2018 Nieuwe tool voor een betere bodemkwaliteit

Een goede bodemkwaliteit is de basis voor een succesvolle teelt. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de staat waarin de bodem verkeert maken bodemspecialisten binnen het Vlaams-Nederlandse Interreg-project Leve(n) de Bodem gebruik van de BodemIDee, een soort identiteitskaart die verschillende bodemparameters verenigt in een handig, overzichtelijk en praktijkgericht rapport. Landbouwers die willen werken aan de bodemvruchtbaarheid van hun percelen, kunnen rekenen op gratis advies van de “kennispendelaars”. 

Sinds begin 2017 bundelen bodemspecialisten uit Vlaanderen en Nederland de krachten in het Interreg-project Leve(n)de Bodem. Zogenaamde kennispendelaars, die hun kennis via individuele begeleiding gratis ter beschikking stellen, gaan op pad om landbouwers optimaal te ondersteunen in het behoud en de verbetering van hun bodemkwaliteit. Daarbij wordt rekening gehouden met een beter organisch stofgehalte, een betere bodemstructuur en een gezondere nutriëntenmix.

Het werkinstrument van de kennispendelaars is de BodemIDee. Daarmee brengen de adviseurs de toestand van de bodem – en meer specifiek de bodemvruchtbaarheid – in kaart. “Bodemanalyses helpen de landbouwers uiteraard al een heel eind op weg, maar er is meer dan de nutriëntenstatus alleen,” verduidelijkt Mieke Vandermersch van de dienst Land- en Tuinbouw van de provincie Vlaams-Brabant. “Via de BodemIDee maken we een onderscheid tussen chemische, biologische en fysische eigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan de pH-waarde, het koolstofgehalte en de infiltratiesnelheid. We gaan ook na waarom er plasvorming ontstaat, welke wormen actief zijn en waarom er op bepaalde delen in het perceel mindere groei optreedt.”

Per bezoek pakken de kennispendelaars één of twee percelen aan. Daarvoor rekenen ze op de actieve bijdrage van de landbouwer. Het resultaat van de BodemIDee is een ‘identiteitskaart’ die verschillende bodemparameters verenigt in een handig, overzichtelijk en praktijkgericht rapport. “Zo kunnen we concrete actiepunten bepalen in overleg met de landbouwer”, zo klinkt het. “Moet hij het perceel bijvoorbeeld bekalken, zijn teeltrotatie verruimen, storende lagen verbreken of een ander type groenbedekker gebruiken? De diagnose moet zorgen voor een gezond bodemleven en percelen die weerbaar zijn tegen ziekten en plagen.”

Via de BodemIDee gaan de kennispendelaars op zoek naar de oorzaken van de slechte vertering in de bodem van het organisch materiaal. “We bekijken onder meer de pH-waarde en het zuurstofgehalte”, aldus Franky Coopman, bodemspecialist van Inagro. “Zo zorgt een pH van 6 of 7 voor een goede mix van schimmels en bacteriën en dus voor een betere vertering. Onvoldoende zuurstof wijst op een slechte vertering. Hoe beter landbouwers het organische materiaal verkleinen en inmengen, hoe vlotter het verteert. Samen met de landbouwers gaan we op zoek naar oplossingen. We raden hen bijvoorbeeld aan om het organisch materiaal vooraf te bewerken met een schijveneg.”

Landbouwers die willen werken aan de bodemvruchtbaarheid van hun percelen, kunnen rekenen op gratis advies van de kennispendelaars. Vlaamse landbouwers kunnen terecht bij deskundigen van de Vlaamse agrarische praktijkcentra (Inagro, PCG, PCA, NPW vzw, Hooibeekhoeve, PIBO campus vzw). Nederlandse landbouwers kunnen een beroep doen op onderzoekscentrum Delphy of onafhankelijk adviseur Stefan Muijtjens. 

Meer info: Leve(n) de Bodem

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via