nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.03.2019 Nieuwe voorzitter voor jonge landbouwers Groene Kring

De 23-jarige Bram Van Hecke uit Oudenburg (West-Vlaanderen) is aangesteld als de nieuwe voorzitter van Groene Kring, de beweging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Hij treedt in de voetsporen van Giel Boey, die op 1 april een andere functie opneemt binnen Boerenbond. Van Hecke werd onlangs verkozen als afgevaardigde van Groene Kring binnen het ‘Young Farmers’ Committee’ van de Wereldlandbouworganisatie (WFO). Hij nam ook al deel aan uitwisselingen van de Europese koepelorganisatie CEJA. Eind vorige maand was hij nog samen met andere vertegenwoordigers van jonge landbouwers en landelijke jeugd in Boedapest voor een brainstorm over democratische processen en de beleidsimpact van plattelandsbewoners.

Met meer dan 3.000 leden is Groene Kring de grootste vereniging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Groene Kring brengt jonge land- en tuinbouwers samen, biedt hen opleidingen aan en verdedigt hun belangen in nauwe samenwerking met KLJ en Boerenbond. In het voorjaar van 2016 kwam Giel Boey aan het hoofd van de jongerenvereniging te staan. Hij gaat op de studiedienst van Boerenbond werken en draagt het voorzitterschap over op boerenzoon Bram Van Hecke. Minstens bij leden van Groene Kring zal die naam een belletje doen rinkelen want Van Hecke vertegenwoordigde de organisatie al op het Europese (CEJA) en wereldtoneel (WFO). Vorige maand hield hij de leden-landbouwers via Instagram nog op de hoogte van een meerdaags congres in Budapest over democratische processen en de beleidsimpact die plattelandsbewoners graag willen hebben.

Van Hecke groeide op een melkvee- en varkensbedrijf in Oudenburg op. Hij is bio-ingenieur en rondt in juni zijn studie ‘European policy and advocacy’ af. “Ik ken Groene Kring al een hele tijd als een sterke organisatie die de belangen van jonge land- en tuinbouwers verdedigt. Dat ik nu mee aan de kar kan trekken, en samen met het team van medewerkers en de vele vrijwilligers de beweging kan sturen, is een privilege”, vertelt de nieuwe voorzitter. Van Hecke is zich bewust van de vele uitdagingen voor de toekomst en vindt het daarom belangrijk jonge landbouwers te verenigen en samen voor hun noden te vechten.

Huidig voorzitter Giel Boey draagt de leiding van Groene Kring vol vertrouwen over. Hij gaat de komende weken intensief samenwerken met zijn opvolger om de overdracht vlot te laten verlopen. “Ik ben verheugd dat Bram deze functie zal opnemen. We hebben in hem een geëngageerde, competente en talentvolle opvolger gevonden. En daarenboven is Bram Groene Kringer in hart en nieren! Ik ben er van overtuigd dat hij samen met onze vrijwilligers Groene Kring kan laten groeien en bloeien en dat hij de belangen van onze jonge boeren sterk zal verdedigen.”

“Onze mening als jonge boerenorganisatie doet er sterk toe”, blikt de huidige voorzitter terug. “Er is heel wat besef dat onze generatie nog het langst in de landbouwsector zal werken en dat we dus soms anders tegen bepaalde zaken aankijken. We krijgen dan ook vaak de kans om onze mening te verkondigen, en er wordt geluisterd als we ergens onze visie over delen.” De belangenverdediging van de jonge Vlaamse landbouwers is momenteel sterk verankerd op regionaal én Europees niveau, met Jannes Maes die vanuit zijn functie bij Groene Kring de sprong maakte naar de Europese koepelorganisatie CEJA. Giel Boey: “Daar levert hij als voorzitter ongelooflijk sterk werk voor alle Europese jonge boeren. We hielden natuurlijk de lijn kort en Jannes heeft een sterk netwerk bij onze bestuursleden, waardoor de situatie van Vlaamse jonge boeren nooit vergeten wordt. Dat is ook de sterkte van een internationaal goed vertegenwoordigde organisatie als Groene Kring.”
 
Bij de start van zijn mandaat in 2016 gaf afscheidnemend voorzitter Giel Boey prioriteit aan de ledenbetrokkenheid, het vormingsaanbod en een goed onderbouwde visie op het volgende Europese landbouwbeleid. Drie jaar later kijkt hij  met gepaste trots terug op het intensieve traject dat doorlopen is met jonge boeren-bestuurders om tot een bottom-up standpunt inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid te komen. Er werd een nieuwe aanpak geïntroduceerd zodat besturen hun ideeën nog beter terugvinden in het eindresultaat. “Naast het beleidswerk hebben we met de ganse organisatie nog knappe zaken gerealiseerd zoals de junior classes om de ondernemerscompetenties van jonge boeren aan te scherpen, de buitenlandse stage die jongeren de kans geeft om internationale ervaring op te doen, ons ledenblad Stiel dat elke maand verschijnt en, niet te vergeten, de vele leuke activiteiten van de Groene-Kring-gewesten. Denk maar aan de ‘farm run’, een loopwedstrijd die start en eindigt op de boerderij.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Groene Kring

Volg VILT ook via