nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.03.2019 Nieuwe webtool geeft inzicht in waterkwaliteit

Landbouwers nabij de Bollaertbeek (Westhoek) en andere geïnteresseerden konden al kennis maken met de WaterProtect webtool. “Dat is een online applicatie die alle meetresultaten van het oppervlaktewater in het stroomgebied in detail in kaart brengt”, laat Inagro, één van de onderzoekspartners, weten. “Het biedt de landbouwers een handig en snel overzicht van de meetresultaten in de omgeving van hun boerderij. Dat kan hen helpen bij het nemen van gepaste maatregelen voor de bescherming van de lokale drinkwaterbronnen.” De webtool is een onderdeel van het Europese WaterProtect project. Met dat project willen Europese onderzoekers de watervervuiling door nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen verminderen en zo de kwaliteit van oppervlaktewater verbeteren.

WaterProtect is een Europees Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieproject dat de Europese drinkwaterbronnen beter wil beschermen. In ons land nemen VITO/Vlakwa, ILVO en Inagro deel aan het project. “De zeven zogenaamde ‘action labs’ van WaterProtect, waaronder de Bollaertbeek, zijn kwetsbare gebieden waar waterbronnen onder druk staan door bemesting en of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen”, verduidelijk Elien Dupon van Inagro. “In het traject gaan we nadenken hoe we de concentratie gewasbeschermingsmiddelen in het water kunnen verminderen.”

Om hun doel te bereiken, gaan de onderzoekers met alle betrokkenen praten, van landbouwers over overheidsinstanties tot watermaatschappijen, om samen naar oplossingen te zoeken. “Dit zal gebeuren door middel van discussiegroepen, keukentafelgesprekken en waterkwaliteitsgroepen, zodat kennis opgebouwd wordt en acties opgezet kunnen worden om de waterkwaliteit te verbeteren”, klinkt het.

Een snellere communicatie van de metingen van residuen afkomstig van gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek is daarbij belangrijk. “Dat werd al meermaals aangehaald tijdens vorige vergaderingen in veel van de WaterProtect action labs”, legt Elien Dupon uit. “Veel landbouwers in de Bollaertbeek waren bij aanvang van het project niet op de hoogte over de te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen. Daarom zijn webtools die de meetresultaten sneller bij de betrokkenen krijgen een belangrijk onderdeel van het project.”

De nieuwe Waterprotect app biedt op een visueel aantrekkelijke wijze een overzicht van de aangetroffen residuen van 40 gewasbeschermingsmiddelen, gekoppeld aan de mogelijke teelten, het risico op run-off (afspoeling, nvdr.) en de impact van regenval op de resultaten. “De resultaten kunnen de landbouwers beter helpen bij het nemen van gerichte maatregelen zoals bijvoorbeeld de aanleg van bufferstroken aan de beek, het inzaaien van bodembedekkers en maatregelen bij het vullen en reinigen van de sproei-installaties.”

Benieuwd naar de webtool? Je vindt ze hier.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Regionaal Landschap Westhoek

Volg VILT ook via