nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Erosie

06.02 Hoe teel je groenten en maïs op erosiegevoelige percelen?

Erosie is een probleem dat de jongste jaren meer onder de aandacht kwam in Vlaanderen, onder andere door de gewijzigde randvoorwaarden op sterk erosiegevoelige percelen. Niet-kerende bodembewerking... meer

Erosie

06.02 Niet-kerende grondbewerking als troef

Hevige regenval eind de jaren '90 zorgde ervoor dat de gronden van akkerbouwer Johan Geleyns uit Leuven in zeer slechte conditie waren. Hij besloot een zogenaamde erosieploeg in te schakelen om zij... meer

Klimaat en veehouderij

28.11 Welke rol speelt veehouderij in de klimaatopwarming?

Welke rol speelt veehouderij in de klimaatopwarming? VILT TeeVee trok de stal in om het uit te zoeken. ILVO zet in op drie pistes om de landbouw klimaatslimmer te maken: de broeikasgasuitstoot van ... meer

Klimaatslimme landbouw

28.11 Landbouw is niet alleen deel van het probleem, maar ook deel van de oplossing

Het idee dat land- en tuinbouw niet alleen een deel van het probleem is, maar ook een deel van de oplossing van het klimaatprobleem, wint steeds meer terrein. Klimaatslimme landbouw is daarom het c... meer

ILVO Expertisecentrum Landbouw en Klimaat

28.11 "Klaar voor de toekomst met duidelijke prioriteiten"

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is weinig sprake van specifieke klimaatmaatregelen, maar het lijvige document bevat impliciet wel wat verwijzingen naar klimaat via landbouwonderzoek en -innovat... meer

Bemesting

08.11 Nitraatresidustaalnames: hoe verlopen de controles?

Nog tot en met 15 november gaan staalnemers, die zijn verbonden aan erkende laboratoria, op pad om het nitraatresidu van heel wat Vlaamse landbouwpercelen te bepalen. Nadat de stalen zijn verzameld... meer

Bemesting

08.11 Uit de oude doos: Mest was ooit 'het bruine goud'

Tot op vandaag is het gebruik van mest essentieel op elk Vlaams landbouwbedrijf. Van oudsher al werd de Vlaamse landbouw in de internationale agronomische literatuur geroemd om zijn intensieve en o... meer

Aquacultuur

24.10 Wat is da?

Aquacultuur, wat is dat eigenlijk? VILT TeeVee trok de straat op om te peilen naar wat mensen weten over aquacultuur en de antwoorden zijn op zijn minst verrassend te noemen: groenten kweken op wat... meer

Aquacultuur in stroomversnelling

24.10 Welke toekomst is er voor aquacultuur in Vlaanderen weggelegd?

Vandaag komt meer dan de helft van de aquatische producten die we consumeren uit aquacultuur. De Europese aquacultuurproductie (4% van de mondiale productie) raakt in het slop, terwijl andere spele... meer

Terugblik op 10 jaar landbouwactualiteit

10.10 Vijf waarnemingen vanop de eerste rij

Of het nu een boerenprotest dan wel een feestelijke inhuldiging is, als landbouwjournalist beleef je het allemaal vanop de eerste rij. Horen, zien, zwijgen en noteren is de kunst. En vervolgens gie... meer

Volg VILT ook via

Zoek in het archief

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën