nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Interview

"Afbakening verwevingsgebied is theoretisch debat"

29.01 Kris Peeters - minister van Leefmilieu

De voorbije weken kriebelde het danig bij Natuurpunt, en dat was niet alleen het gevolg van de ontluikende lente. De kritische uitlatingen over het natuurbeleid leverden een pak gratis publiciteit ... meer

"Graanprijs zakt niet meer onder de vijf frank"

29.01 François Huyghe - Boerenbond

Vorig jaar gebeurde wat geen enkele analist nog durfde te voorspellen: de prijsdaling voor granen werd gestuit. Zorgt de stijgende vraag naar grondstoffen met het oog op de productie van bio-energi... meer

"Snel resultaat door aanpak nitraatrijke zones"

29.01 Bert Bohnen - Boerenbond

Hoewel het bemestingsseizoen al een aantal weken aan de gang is, blijven er op het terrein een aantal onduidelijkheden. Die hebben deels te maken met ontbrekende uitvoeringsbesluiten, maar ook met ... meer

"Energieboer heeft rechtszeker kader nodig"

29.01 Marc Moons - Innovastiesteunpunt

Dagelijks krijgt de energiecel van het Innovatiesteunpunt 10 à 15 vragen van boeren en tuinders die met concrete plannen rondlopen om op hun bedrijf energie te besparen of zelf te produceren. We vo... meer

"Veehouderij verdient geen paniekvoetbal"

29.01 Rudy Demotte - minister van Volksgezondheid

Minister van Volksgezondheid Demotte is niet alleen bevoegd voor gezonde voeding en de ziekenhuisbacterie, maar ook de dossiers over de bezettingsgraad in braadkippenstallen en het welzijn van legh... meer

"Immunocastratie niet enige zaligmakende methode"

29.01 Frank Tuyttens - ILVO

Immunocastratie is op korte termijn het beste alternatief voor de onverdoofde biggencastratie. Dat was begin dit jaar de conclusie van een rondetafelconferentie die bijeengeroepen werd door landbou... meer

"Alleen een nieuwe orde kan veldleeuwerik redden"

29.01 Eckhart Kuijken - Inbo

Uit een recente enquête onder zijn leden trok Boerenbond de conclusie dat de natuurvriendelijke landbouw doorbreekt. Niettemin keurden de congresgangers van diezelfde organisatie begin december een... meer

"MRSA-onderzoek in belang van alle partijen"

29.01 Bart Gordts - AZ Sint-Jan

De Nederlandse landbouwminister Veerman vermoedt dat het hoge antibioticagebruik in de veehouderij aan de basis ligt van de verspreiding van de ziekenhuisbacterie MRSA in dierpopulaties. “Die bewer... meer

"Strijd om marktmacht tegen grootdistributie zinloos"

29.01 Paul Coenen - VLAM

Is de statement van het marktonderzoeksbureau Gira over ‘het Belgisch wonder’ een compliment of veeleer een waarschuwing? Het Belgian Meat Office stuurde de experts van Gira op pad om het hoe en wa... meer

"Blij dat contractprijzen in de lift zitten"

29.01 Romain Cools - Vegebe

De jongste tijd hebben de landbouworganisaties de contracten van de aardappelfabrieken en diepvriesbedrijven herhaaldelijk aan de schandpaal genageld. Als algemeen secretaris van Vegebe en Belgapom... meer

Volg VILT ook via

Zoek in het archief

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën