nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Het internationale succesverhaal van Seed Valley

11.05 Innovatie in de Nederlandse tuinbouwsector

In een uithoek van Nederland, op een boogscheut van het charmante vissersstadje Enkhuizen, ontwikkelen enkele tientallen zadenbedrijven de groene software die op een of andere manier terug te vinde... meer

"Datastromen geven een andere invulling aan de boerenstiel"

05.05 Big data

De belangrijkste taak van een landbouwer is nog altijd voedsel produceren maar tegenwoordig schikt hij zich ook in de rol van biomassa- en energieproducent, landschapsverzorger, natuurbeheerder, zo... meer

Welke aanpassingen aan de teelttechniek verbeteren de bodemkwaliteit?

27.04 Voor ILVO is het altijd het jaar van de bodem

2015 is het Internationaal Jaar van de Bodem. Voor de bodemonderzoekers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is het al jaren het jaar van de bodem. Zij zaaien groenbedekkers... meer

Is het gewapend beton van de pachtwet aan vervanging toe?

20.04 Pachthervorming

Op het einde van de 19e eeuw betaalden boeren zich blauw aan pachtgelden. Ze genoten toen geen enkele wettelijke bescherming. In 1905 werd door Boerenbond een wetsvoorstel uitgewerkt en in het parl... meer

"Ons geloof in de Vlaamse varkenshouderij staat buiten kijf"

14.04 Dirk Nelen (Noordvlees Van Gool) en Patrick Vanden Avenne (Vanden Avenne)

Waar de varkensmarkt in onze buurlanden al jaren beheerst wordt door grote slachterijgroepen, lijkt nu ook in ons land een ware consolidatiebeweging aan de gang. Niet alleen is er de recente aankon... meer

Begin of einde van een gouden tijdperk voor melkveehouders?

30.03 30 jaar melkquotum

Toen de EU in 1984 productierechten in de melkveehouderij invoerde, deed dat parochiezalen vollopen met boze boeren. Nu de afschaffing van de melkquota drie decennia later (bijna) een feit is, lokt... meer

Afstandsregels voor bemesten, spuiten en grondbewerking respecteren

24.03 Hoe omgaan met percelen langs een waterloop?

Het Vlaamse landschap is dooraderd met kleine en minder kleine waterlopen. Dat is mooi om zien, maar betekent meteen ook dat er heel wat particuliere tuinen en land- en tuinbouwpercelen aan die wat... meer

De ene streek is de andere niet

24.03 Over het hoe en waarom van streekontwikkeling

In de beleidsnota Landbouw en Visserij, opgesteld door minister Schauvliege, is er naast de nodige aandacht voor het versterken en stimuleren van de landbouwsector, ook een onderdeel dat zich speci... meer

"Het is nog maar de vraag of boeren zonder de quota beter af zullen zijn"

17.03 Melkquotum ruimt baan voor de vrije zuivelmarkt

In 1984 stond Europa voor de keuze: de gegarandeerde melkprijs drastisch laten dalen ofwel de productie afremmen. Het werd dat laatste. Melkquota werden ingevoerd om het totaal ontspoorde aanbod te... meer

"Vlaamse landbouw kampt met gebrek aan marktvisie"

09.03 Xavier Gellynck (UGent)

Nu Europa zijn boeren steeds nadrukkelijker wil loslaten op de internationale vrije markt moet ook de Vlaamse land- en tuinbouw op zoek naar een bedrijfsstrategie die bestand is tegen heftige prijs... meer

Volg VILT ook via

Zoek in het archief

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorie├źn