nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Begin of einde van een gouden tijdperk voor melkveehouders?

30.03 30 jaar melkquotum

Toen de EU in 1984 productierechten in de melkveehouderij invoerde, deed dat parochiezalen vollopen met boze boeren. Nu de afschaffing van de melkquota drie decennia later (bijna) een feit is, lokt... meer

Afstandsregels voor bemesten, spuiten en grondbewerking respecteren

24.03 Hoe omgaan met percelen langs een waterloop?

Het Vlaamse landschap is dooraderd met kleine en minder kleine waterlopen. Dat is mooi om zien, maar betekent meteen ook dat er heel wat particuliere tuinen en land- en tuinbouwpercelen aan die wat... meer

De ene streek is de andere niet

24.03 Over het hoe en waarom van streekontwikkeling

In de beleidsnota Landbouw en Visserij, opgesteld door minister Schauvliege, is er naast de nodige aandacht voor het versterken en stimuleren van de landbouwsector, ook een onderdeel dat zich speci... meer

"Het is nog maar de vraag of boeren zonder de quota beter af zullen zijn"

17.03 Melkquotum ruimt baan voor de vrije zuivelmarkt

In 1984 stond Europa voor de keuze: de gegarandeerde melkprijs drastisch laten dalen ofwel de productie afremmen. Het werd dat laatste. Melkquota werden ingevoerd om het totaal ontspoorde aanbod te... meer

"Vlaamse landbouw kampt met gebrek aan marktvisie"

09.03 Xavier Gellynck (UGent)

Nu Europa zijn boeren steeds nadrukkelijker wil loslaten op de internationale vrije markt moet ook de Vlaamse land- en tuinbouw op zoek naar een bedrijfsstrategie die bestand is tegen heftige prijs... meer

"Met wat ik nu weet, zou ik niet gestart zijn als varkensboer. Maar spijt? Nee"

02.03 Luc Van Dommelen (varkenshouder)

Luc Van Dommelen heeft jarenlang genoten van het ondernemerschap in de varkenshouderij: zelf je levenspad uitstippelen en je werkdag invullen. Maar door de opeenvolging van slechte jaren in de vark... meer

Ritnaalden 'doorboren' het inkomen van de landbouwer

23.02 Groeiende ritnaaldenproblematiek in Vlaanderen

Kwam u in een aardappel wel eens gaatjes of gangetjes tegen? De kans is groot dat deze werden veroorzaakt door ritnaalden, de larven van de kniptor. Ritnaalden zorgen in Vlaanderen voor economische... meer

Arbeidsbesparing door 1-daags voederen van kalveren mogelijk?

23.02 Jongveeopfok

Een kwaliteitsvolle jongveeopfok vraagt veel arbeid. Denk maar aan het voederen van de kalveren. Sommige bedrijven investeren hiervoor in een kalverdrinkautomaat. Andere bedrijven zetten die stap n... meer

Van duurzame voeding het nieuwe normaal maken

17.02 SavetheFoodture

Als zwakste schakel van de voedselketen zijn boeren prijsnemers. Het ongenoegen daarover zit diep. “De industrie betaalt ons net genoeg opdat we volgend jaar opnieuw kunnen leveren. We krijgen subs... meer

"Kijk naar onze handen en je weet wie we zijn"

09.02 World Farmers’ Organisation (WFO)

Boeren hebben het niet onder de markt. Niet in België, maar ook niet in Burundi, Cambodja of Paraguay. Ze zijn met steeds minder en moeten in een steeds grilliger klimaat steeds meer voedsel produc... meer

Volg VILT ook via

Zoek in het archief

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën