nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  


29.12.2011  22 adaptatiemogelijkheden

Hoe kan de Vlaamse land- en tuinbouw zich het best aanpassen aan een veranderend klimaat? De afdeling Monitoring en Studie onderzocht het en stelde volgende lijst van 22 adapatatiemaatregelen voor:

Voor de dierlijke sector:
1. het voorzien van voldoende schaduw,
2. je staldak isoleren en het voorzien van een reflectie-coating,
3. de ventilatie van de stal optimaliseren,
4. de stal uitrusten met koelingstechnieken,
5. aanpassingen doorvoeren aan de rantsoensamenstelling,
6. aanpassingen doorvoeren aan de drinkwatervoorziening,
7. het selecteren van hittetolerante dierenrassen,
8. het voorkomen en bestrijden van dierziekten.

Voor de plantaardige productiesector:
9. het aanpassen van plant- en oogstdata,
10. het veranderen van gewas of cultivar,
11. het ontwikkelen van nieuwe cultivars (variëteiten),
12. het telen van gewassen voor biomassaproductie,
13. waterconserverende en gereduceerde bodembewerking,
14. irrigatie en drainage,
15. het bestrijden van onkruiden, plantenziekten en -plagen.

Voor de andere diensten:
16. wateropslag op het landbouwbedrijf,
17. het bewaken van de residu’s en emissies van nutriënten en pesticiden,
18. het aanwenden van meer agrarische biodiversiteit,
19. landschapszorg,
20. het vastleggen en vermijden van de uitstoot van broeikasgassen,
21. het scheppen van een kader voor agrotoerisme en recreatie,
22. het plaatsen van stormresistente windturbines voor energie.

Bron: Landgenoten

Volg VILT ook via