nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  


01.02.2013  'Onmisbaar voor grootschalige bioteelt'

In 2009 begon Damien Depraetere met de steun van zijn ouders zijn akkerbouwbedrijf in Deftinge (Lierde) om te schakelen naar de biologische teeltmethode. Op 92 hectare het onkruid bestrijden met handwiedwerk of klassieke mechanische onkruidbestrijding was onhaalbaar. Daarom investeerde hij – als eerste bioboer in Vlaanderen – in GPS-RTK-technologie.

Vader Guy: ‘We hebben een vast gps-systeem voor de trekker en een mobiele correctieschijfbesturing voor diverse machines. Je hebt de correctie nodig omdat de machine kan afwijken van de trekker. We zaaien en planten op GPS-RTK. De rijen worden automatisch geregistreerd op pc, zodat we later op precies dezelfde rijpaden rijden met een afwijking van 1 à 2 cm. Zo sturen we de schoffelmachine en de wiedeg heel nauwkeurig langs de gewasrij.

Onze schoffelmachine heeft een werkbreedte van 6 meter. Als een machine maar 3 meter breed is, zoals de plantmachine voor knolselder, planten we met GPS-RTK dus 2 keer 3 meter nauwkeurig naast elkaar. Later kunnen we dan heel precies en snel schoffelen per 6 m. Snel en efficiënt werken is in ons regenachtig klimaat broodnodig.’

‘Het was een forse investering, maar als je wat grootschaliger aan biolandbouw wilt doen, heb je geen keuze. Gelukkig teel je als bioboer geen massaproduct, maar producten met een meerwaarde – het financieel rendement ligt normaal een flink stuk hoger.’

Bron: Landgenoten

Volg VILT ook via