nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  


01.02.2013  Aardappelen met precisie

Het Nederlandse aardappelbedrijf Van den Borne (in het Noord-Brabantse Reusel, net over de grens) is al sinds 2000 bezig met precisielandbouw. Gps-gestuurde trekkers, gps-perceelopmeting, vaste rijpaden, sectiecontrole op spuitmachines – voor Jacob Van den Borne hebben ze allang geen geheimen meer.

Sensoren op de spuitmachines meten de bladmassa en bepalen zo heel precies hoeveel gewasbeschermingsmiddel de aardappelplanten nodig hebben. Door de opbrengst te meten weet hij waar de productie structureel achterblijft – bodembemonstering en een bodemscan reiken dan oplossingen aan.

Van den Borne verkent ook de mogelijkheden van gewas-sensing. Door met sensoren de lichtreflectie van het gewas te meten – vanaf de trekker, maar ook vanuit onbemande vliegtuigjes en satellieten – kun je de gewasvariatie op een perceel precies in kaart brengen. Dat levert onder meer nuttig bijbemestingsadvies op. Van den Borne werkt nauw samen met de Universiteit Wageningen en andere onderzoeksinstellingen. Momenteel onderzoekt hij samen met de Universiteit Gent of de opbrengstpotentie van grond te voorspellen valt met bodemsensoren en zuurtegraad-bemonstering.

Op de erg interessante website van het bedrijf vindt u achtergronden, foto’s en demonstratiefilmpjes: www.vandenborneaardappelen.com

Bron: Landgenoten

Volg VILT ook via