nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  


01.02.2013  Hoest daar een varken?

Microfoons in de varkensstal registreren continu en automatisch welke varkens verontrustend veel hoesten, zodat de boer gericht kan ingrijpen. Dat is het principe van de varkenshoestmonitor, het eerste commerciële product van SoundTalks, een spin-off van de KU Leuven en de Universiteit van Milaan.

Oprichters Dries Berckmans en Wilm Decré hebben de automatische monitor ontwikkeld op basis van een algoritme dat het gehoest onderscheidt van alle andere geluiden die varkens maken.

Voor varkensboeren betekent een ademhalingsziekte een zware verliespost. Met de hoestmonitor kunnen ze ademhalingsproblemen tijdig opsporen. De monitor geeft aan hoeveel er wordt gehoest en of er in bepaalde delen van de stal meer wordt gehoest dan normaal. Als hij een probleem detecteert, stuurt hij een sms’je naar de boer. Die kan dan beslissen wat hem te doen staat: de veearts laten komen, de voeding aanpassen, de vaccinatiestrategie bijsturen enzovoort. Ziektes snel opsporen en dieren individueel behandelen kan op termijn ook het antibioticagebruik doen dalen.

De hoestmonitor wordt gecommercialiseerd in samenwerking met Fancom. SoundTalks werkt intussen ook aan een hoestmonitor voor koeien.

Meer info: www.soundtalks.be

Bron: Landgenoten

Volg VILT ook via