nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.07 Cartografische tool matcht vraag en aanbod biomassa

De vraag naar plantaardige grondstoffen neemt gestaag toe. Om te voorzien in de (toekomstige) behoefte aan plantaardige biomassa, moet er echter grond beschikbaar zijn. Het project New-C-Land wil m... meer

10.07 Steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers

Op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering vandaag de modaliteiten vastgelegd voor de steun die het Vlaams noodfonds voorziet voor de siertelers en aardapp... meer

10.07 Zijn landbouwers klaar voor een voedselrevolutie?

Ons industriële voedselsysteem heeft nood aan een duurzame upgrade. Kringlooplandbouw, korte ketens en agro-ecologie klinken veelbelovend, maar kunnen de boeren al die veranderingen nog aan? Eos-jo... meer

10.07 VRBZO wil alle nertsen in Zuidoost-Brabant ruimen

De Nederlandse veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), die grenst aan onder meer de Belgische gemeenten Arendonk en Lommel, wil dat minister van Landbouw Carola Schouten alle nertsen in de regio... meer

10.07 35 procent minder ongevallen met landbouwvoertuigen

In 2019 waren er in Vlaanderen 111 letselongevallen met landbouwvoertuigen. Dit is een daling met 35 procent ten opzichte van 2012, toen er nog 171 ongevallen plaatsvonden. Dat blijkt uit cijfers d... meer

10.07 Subsidie voor voedselbossen

Via het klimaatbossenfonds voorziet BOS+ sinds heden ook financiële ondersteuning voor de aanleg van voedselbossen naast andere types van bosuitbreiding. Volgens Steven Heyde, verbonden aan de Hoge... meer

09.07 Duurzame visserijtechnieken vinden steeds meer ingang

De Vlaamse visserijsector engageert zich al enkele jaren om te verduurzamen en zo de impact op het ecosysteem te verminderen. Met succes. Op vijf jaar tijd is de aanvoer van vis geleverd door vaart... meer

09.07 4,16 miljoen euro voor 40 innovatieve landbouwprojecten

Een verpakkingsmachine voor spruiten in 100 procent recycleerbare papieren zakken, de aanleg van een warmte en CO2 netwerk bij aardbeien en een innovatieve kraamstal voor biggen. Het zijn maar drie... meer

09.07 Coronacrisis heeft varkensmarkt volledig ontwricht

De grootschalige corona-uitbraken in Duitse en Nederlandse slachthuizen heeft de volledige Europese varkensmarkt ontwricht. Dat zegt Boerenbond. Grote oorzaak is de weigering van China om nog lange... meer

09.07 Heb jij nog foto’s, ... van de boerenbetoging 1971?

Het is binnenkort 50 jaar geleden dat de grote boerenbetoging van 1971 in Brussel plaatsvond. Dat is meteen de aanleiding voor ILVO en CAG om archiefmateriaal en getuigenissen van deelnemers te ver... meer
Volg VILT ook via

Zoek in het archief

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën