nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.04.2012 "Biobrandstof uit landbouwgewassen slechter dan diesel"

Biobrandstoffen op basis van koolzaad, soja en palmolie zijn slechter voor het milieu dan diesel. Biobrandstoffen op basis van afval en restproducten scoren daarentegen wel beter op milieuvriendelijkheid. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft in opdracht van Greenpeace. Die organisatie trekt aan de alarmbel, “want het is net biodiesel uit palm- en sojaolie waarvan de export naar Europa toeneemt”.

In het onderzoek werd de milieu-impact van rijden op verschillende biobrandstoffen vergeleken met rijden op gewone diesel en benzine, elektrisch rijden en rijden op waterstof. Daarbij werd gekeken naar directe en indirecte broeikasgasemissies over de hele keten, uitputting van eindige voorraden van nutriënten en landgebruik. Het is de eerste keer dat een dergelijke vergelijking wordt gemaakt.

Op al deze criteria scoren elektrisch rijden op basis van duurzame elektriciteit en rijden op biobrandstoffen op basis van afval en restproducten het beste. Rijden op sojaolie, koolzaadolie, palmolie en zonnebloemolie blijkt daarentegen nog meer CO2-uitstoot te veroorzaken dan rijden op diesel, omwille van indirecte CO2-emissie.

Wat verlies van eindige nutriënten (fosfor en kalium) betreft, scoren palm- en sojaolie ook het slechtst. Deze nutriënten zijn cruciaal voor de groei van planten, wat wil zeggen dat rijden op palm- of sojaolie de landbouw en voedselvoorziening wereldwijd het meeste in gevaar brengt. Op landgebruik, te weten de hoeveelheid hectare grond die nodig zijn om de brandstof te produceren, scoren dan weer biobrandstoffen op basis van tarwe, soja en zonnebloem het slechtst.

Wanneer alle milieufactoren samen worden bekeken, waarbij aan broeikasgasemmissies het meeste belang en aan nutriëntenverlies het minste belang wordt gehecht, scoort biobrandstof uit soja het slechts. Biobrandstof uit koolzaad, palmolie en zonnebloem komen niet veel beter uit het onderzoek, evenals ethanol op basis van tarwe en maïs en biogas uit snijmaïs. Al deze biobrandstoffen hebben een grotere impact op het milieu dan benzine en diesel.

“En het is net biodiesel op basis van soja- en palmolie uit Indonesië en Zuid-Amerika, die leidt tot ontbossing, waarvan de export naar Europa nu sterk toeneemt. De Europese Commissie verwacht dat de biobrandstoffen in 2020 voor 70 procent uit dergelijke ‘eerste generatie biodiesel’ zullen bestaan”, reageert Greenpeace. De beslissing van de EU om bijmenging van biobrandstoffen verplicht te maken, dreigt volgens de organisatie dus een averechts effect te hebben op de klimaatverandering.

Elektrisch rijden op basis van duurzame elektriciteit en bio DME uit resthout scoren het best. Ook biobrandstof uit afvalvetten (die nog geen hoogwaardige toepassing kennen), suikerbieten en suikerriet, en biogas uit restmateriaal blijken milieuvriendelijker te zijn dan gewone diesel en benzine.

Meer info: Biobrandstoffen benchmarken

Bron: Boerderij/eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via