nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.09.2014 Franse regering geeft gehoor aan Bretoens boerenprotest

Na een ontmoeting met de groente- en fruittelers in zijn land heeft de Franse minister van Landbouw, Stéphane Le Foll, beloofd dat vanaf volgend jaar de belastingen en sociale lasten op de laagste inkomens in de land- en tuinbouw drastisch omlaag gaan. In de praktijk moeten er haast geen werkgeversbijdragen betaald worden op inkomens tot 1,25 maal het minimumloon. Daarnaast komen er ook dergelijke vrijstellingen voor seizoenarbeiders. Hoewel de brandstichting tijdens de betoging in Morlaix en het dumpen van aardappelen en groenten op de openbare weg tegen het zere been van Le Foll is, schiet hij de tuinders dus wel te hulp. “Opdat de conjuncturele crisis de bedrijven niet de das zou omdoen”, zegt hij zelf.

De vrijstelling, waardoor de regering 70 miljoen euro aan belastingen en sociale lasten misloopt, moet de Franse boeren en tuinders doorheen een periode van erg lage prijzen voor hun producten loodsen. De groente- en fruitmarkt is namelijk compleet verstoord door een overvloedige oogst, het handelsembargo van Rusland en de concurrentie die de Fransen ervaren van onder andere Spaans product. Minister Le Foll deed de belofte ten aanzien van de Bretoense tuinders die op straat kwamen om hun ongenoegen te uiten over de lage prijzen voor hun producten en de lasten die ze ervaren vanwege de overheid. Hij herhaalde ze later nog eens om duidelijk te maken dat alle Franse boeren en tuinders van de vrijstelling zullen kunnen genieten.

Le Foll combineert de fiscale en sociale maatregel met exportpromotie, marktmaatregelen (vernietiging en uit de markt nemen van het overaanbod) en een communicatiecampagne om de problemen van de boeren onder de aandacht van de Fransen te brengen en voedselwaren van eigen bodem te promoten via grootdistributie en horeca. De Mutualité sociale agricole (MSA) zal op vraag van de regering de sociale bijdragen verminderen en uitstel van betaling verlenen aan bedrijven in moeilijkheden. De banken worden door de minister van Landbouw aangemaand om hun klanten een heronderhandeling van de rentevoeten toe te staan aangezien er nog nooit zo goedkoop geleend kon worden.

Bron: Pleinchamp.com / eigen verslaggeving

Beeld: France 3

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via