nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.04.2015 Frankrijk wil varkensvleespromotie aan banden leggen

In een poging om een einde te maken aan de crisis in de varkenshouderij heeft de Franse overheid een opmerkelijke maatregel genomen. Landbouwminister Stéphane Le Foll wil dat er minder tijd en geld wordt gestoken in het constant promoten van het Franse varken. “Permanente promotie heeft een averechts effect bij consumenten en leidt tot kapitaalvernietiging”, stelt hij. Als de industrie voor eind april geen overeenkomst bereikt over het verminderen van de promotie wil Le Foll naar de reclamecodecommissie stappen om vermindering van reclame af te dwingen.

De Franse landbouwminister had begin april een overleg met sleutelfiguren uit de Franse varkenssector. Het doel van het overleg was oplossingen vinden die een einde moeten maken aan de crisis in de varkenshouderij. Hoewel Frankrijk één van de lidstaten was die in de Europese Commissie instemde met een private opslag van varkensvlees, wil het land meer doen om de eigen varkenshouderij te ondersteunen. Zo heeft Le Foll onder meer gevraagd aan de Franse banken dat ze leningen met gunstige tarieven aan varkenshouders verstrekken zodat ze kunnen investeren en is er een steunfonds opgericht om varkenshouders te helpen.

Le Foll sprak zich tijdens dat overleg ook uit over de noodzaak om de waarde van het Franse varkensvlees en het Franse originelabel te vergroten. “De waardering voor het label ‘het Franse varken’ is essentieel voor het herstel en het verbeteren van de inkomsten van Franse varkenshouders”, beweert de minister. Daarom vraagt hij dat er minder tijd en geld wordt gestoken in de constante promotie van het Franse varken. Hij wil dat de varkensketen voor het einde van april een overeenkomst bereikt over het verminderen van de promotie. Gebeurt dat niet, dan zal de overheid naar de reclamecodecommissie stappen om kaders en periodes te bepalen waarbinnen promotie mag plaatsvinden.

“Het huidige prijsmodel moet evolueren om varkenshouders meer stabiele vooruitzichten te geven die bovendien de realiteit van de markt en de handel in de sector beter weergeven”, stelt Le Foll. De landbouwminister riep de belanghebbenden in de varkenssector ook op om deel te nemen aan discussies over verdienmodellen, promotie en vooruitzichten in de varkenssector.

Bron: Boerenbusiness

Volg VILT ook via