nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.09.2015 Grote landbouwbetoging wil bijsturing EU-landbouwbeleid

Duizenden landbouwers en honderden tractoren uit heel Europa worden maandag verwacht in Brussel wanneer de Europese landbouwministers vergaderen over de aanhoudende crisis in de Europese land- en tuinbouwsector. De betoging telt twee organisatoren: enerzijds de Belgische landbouworganisaties Boerenbond, ABS en FWA die onder de koepel van COPA deelnemen en anderzijds de European Milk Board. Beide organisatoren vragen dat Europa zijn verantwoordelijkheid opneemt in deze crisis, maar per organisatie worden de klemtonen anders gelegd. VILT zet ze hierbij op een rijtje.

Vanuit 44 treinstations over heel Vlaanderen legt Boerenbond maandagmorgen treinen in om de boeren in Brussel te krijgen. Tegelijk zijn er drie colonnes tractoren die vanaf 6 uur ’s morgens vanuit Lokeren, Aalter en Tongeren naar de hoofdstad afzakken en onderweg tal van stopplaatsen zullen aandoen. Tussen 10u en 10u30 wordt iedereen aan het Noordstation in Brussel verwacht waar de collega’s van het Algemeen Boerensyndicaat zullen aansluiten. Ook ABS heeft bijna 20 opstapplaatsen voor de trein voorzien zodat hun leden samen naar de hoofdstad kunnen reizen. De organisatie heeft ook opgeroepen om massaal met de tractor deel te nemen aan de betoging. Er zijn vijf colonnes voorzien, vanuit Aalter, Geraardsbergen, Lokeren, Noord-Brabant en het Pajottenland.

Boerenbond vindt het onbegrijpelijk dat Europa doof blijft voor de roep om een rechtvaardig landbouwbeleid dat zorgt voor eerlijke voedselprijzen. “Waar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid meer dan 50 jaar geleden werd opgestart met de dubbele doelstelling ‘nooit meer honger gekoppeld aan een leefbaar inkomen voor de boer’ is het gestokt op voldoende voedselproductie zonder voldoende aandacht voor de inkomensgarantie voor de boer”, zegt voorzitter Piet Vanthemsche. Boerenbond eist dan ook dat er meer Europese solidariteit komt voor de boer en dat het GLB opnieuw een economisch beleid wordt.

Tegelijk is de landbouworganisatie ook vragende partij voor een compensatie voor wie tijdelijk de productie vermindert en voor ondersteuning voor wie op nieuwe markten afzet. “Wij vinden niet dat prijsschommelingen alleen het probleem mogen zijn van de boer en willen een sterkere positie voor de land- en tuinbouwers in de keten”, klinkt het. Boerenbond wil ook dat er correcte statistieken en prognoses door Europa verspreid worden die een duidelijk beeld geven van de toekomst, iets wat volgens de landbouworganisatie nu niet altijd het geval is. In het kader van de campagne SOS Voedselprijzen vraagt Boerenbond tot slot nog eerlijke prijzen voor eerlijke producten.

ABS roept de Europese landbouwministers op om terug systemen in werking te stellen die toelaten om marktexcessen op te vangen zodat de boeren niet zonder enige bescherming zijn overgeleverd aan de wereldmarkt. De liberale en globale politiek van Europa zorgt volgens de organisatie voor een teloorgang van de familiale landbouw. ABS volgt de eis van Boerenbond dat er compensaties moeten zijn voor landbouwers die tijdelijk minder produceren. “Ongebreidelde productie kan niet als daar geen afname tegenover staat. Productie moet afgestemd worden op de vraag”, klinkt het.

“Prijzen van producten voor Europees verbruik moeten kostendekkend zijn met een marge voor de boer”, stelt ABS. De organisatie vraagt dat land- en tuinbouwers zich beter kunnen verenigen zodat zij een sterkere marktpositie kunnen krijgen. “Wij willen ook dat er vanuit Europa inspanningen komen om nieuwe afzetmarkten te zoeken en te vinden. Tot slot eisen we dat bijkomende productie-eisen moeten vergoed worden door een hogere prijs”, zegt voorzitter Hendrik Vandamme. Hoewel ABS geen lid is van COPA, neemt het wel deel aan de betoging onder de vlag van de Europese koepel. “Buiten het feit dat wij geloven in aanbodbeheersing en in het behoud van melkquota, komen onze standpunten vrij sterk overeen met COPA. Dat is ook het geval met de standpunten van EMB, maar we hebben ervoor gekozen om mee te stappen in de optocht van COPA omdat wij opkomen voor alle sectoren en niet alleen voor de melk.”

Nadat alle ABS- en Boerenbondleden zich verzameld hebben aan het Noordstation gaan beide delegaties richting het kabinet van Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege en federaal landbouwminister Willy Borsus. Op kop zal Tractor Roza rijden, de roze tractor die de voorbije maand Vlaanderen doorkruiste om de problematiek rond de te lage prijs aan de boer onder de aandacht te brengen. Nadien volgen alle betogers te voet en de colonne wordt afgesloten met alle andere aanwezige tractoren. Op het kabinet zal Boerenbond de meer dan 26.000 handtekeningen voor eerlijke voedselprijzen overhandigen. “We vragen aan de ministers om de stem van die duizenden burgers mee te nemen naar de Europese landbouwraad. Niet alleen boeren, maar ook burgers vragen garanties voor de toekomst van de Vlaamse land- en tuinbouw”, zegt Boerenbond.

Ook de grootste Waalse landbouworganisatie FWA heeft massaal opgeroepen om aan de betoging deel te nemen. Zij doen dit ook onder de vlag van COPA. FWA heeft geen verzamelplaatsen vastgelegd in Belgische treinstations, maar verwacht haar leden wel om 11 uur voor het treinstation Brussel Luxemburg. De tractoren verzamelen aan de Belliardstraat. Rond 11u30 komen de Vlaamse en Waalse delegatie samen en trekken ze naar het Schumanplein waar de Europese landbouwministers in het Justus Lipsiusgebouw hun spoedoverleg houden.

Op het Schumanplein zullen ze de collega’s van de European Milk Board ontmoeten. EMB is de vereniging van Europese melkveehouders die in verschillende Europese lidstaten een zusterorganisatie heeft. Voor België zijn dat de Flemish Milk Board (FMB) langs Vlaamse kant en de Milcherzeuger Interessengemeinschaft (MIG) voor Wallonië. De organisatie verwacht dat er meer dan 5.000 boeren naar Brussel zullen komen, van wie meer dan 1.000 met de tractor. Zij verzamelen om 11 uur op het Schumanplein. “Het is triest dat de politiek het zo ver heeft laten komen dat de boeren geen andere mogelijkheid zien dan met hun tractoren naar Brussel te komen”, zegt Erwin Schöpges van MIG.

De European Milk Board vraagt dat er direct een einde wordt gemaakt aan de verwoestende effecten van het huidige zuivelbeleid. Dit kan op korte termijn door het verlagen van de aanvoer. Daarvoor vraagt EMB dat er een crisismanagementprogramma met de naam Markt Verantwoordelijkheid Programma, wordt geïmplementeerd. Dit houdt in dat boeren in tijden van crisis ter verantwoording worden geroepen om te handelen in lijn met de vraag uit de markt. Wie toch meer gaat produceren moet een Markt Verantwoordelijkheidsheffing betalen. Wie in een overschotsituatie er vrijwillig voor kiest om minder te produceren zou dan weer een bonus krijgen. “De financiering van dit programma kan door de Europese melkveehouders zelf worden bekostigd uit de ruim 700 miljoen euro aan superheffing die eind deze maand aan Europa moet betaald worden. Daarmee wordt aan de maatschappij geen tussenkomst gevraagd”, klinkt het.

EMB wijst in dat kader met een beschuldigende vinger naar COPA omdat die mee geijverd heeft voor de afschaffing van het melkquotum. “Deze ultraliberale politiek heeft de melkveehouders de das omgedaan”, zegt de organisatie. Toch slaagden alle landbouworganisaties er in ons land in om hun meningsverschillen aan de kant te schuiven en een consensusdocument op te stellen voor varkens en zuivel. Deze eisenbundels zullen maandag overgemaakt worden aan Europees landbouwcommissaris Phil Hogan.

Naast een grote delegatie landbouwers uit ons land worden ook heel wat boeren uit onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk verwacht. Vanuit Nederland hebben de Dutch Dairymen Board en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders aangegeven met een “flinke” delegatie naar Brussel te komen, maar over exacte aantallen wil men er zich niet uitspreken. Duitsland doet dat wel. “We verwachten 300 tractoren, vooral vanuit de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Pfalts die allebei aan België grenzen. Naar verwachting zullen ook vanuit Frankrijk, waar donderdag nog ruim 1.700 tractoren Parijs lam legden, boeren afzakken naar onze hoofdstad.

Als gevolg van de betoging verwacht de Brusselse politie maandag grote verkeershinder. “De colonne die vanaf het Noordstation vertrekt zal onder meer via de Albert II-laan, de Kruidtuinlaan, de kleine ring, de Belliardstraat, de Oudergemlaan en de Breydelstraat naar het Schumanplein trekken. Ter hoogte van de Oudergemlaan en het Leopoldpark zal die stoet worden vervoegd door nog twee andere colonnes”, laat de politie weten. “In de Europese wijk zullen de gebruikelijke verkeersmaatregelen van kracht zijn. Het metrostation Schuman zal heel de dag gesloten zijn, maar de metro zal wel normaal blijven rijden”, klinkt het. Volgens de politie zullen alle bussen en bovengronds rijdende trams hinder ondervinden van de betoging, maar voor de trein, metro en ondergrondse tramlijnen zal de hinder beperkt blijven.

Bron: Eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via