nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.03.2017 Luchtvervuiling verhoogt de sterfte bij koeien

Milieu-epidemioloog Bianca Cox van de Universiteit Hasselt heeft vastgesteld dat er meer koeien sterven als de waarden van ozon, stikstofdioxide en fijn stof in de lucht hoger zijn. "Dat bevestigt de bevindingen die aangetoond zijn bij onderzoeken met luchtvervuiling bij mensen", zegt ze. Het voordeel van onderzoek op koeien is dat die dieren niet roken, ongezond eten of alcohol drinken. Dat maakt het eenvoudiger dan bij mensen om na te gaan wat het effect van luchtvervuiling is.

Luchtvervuiling en welke effecten dat heeft op onze gezondheid, het onderwerp is al vaak de revue gepasseerd in wetenschappelijke onderzoeken. Het onderzoek van Bianca Cox is daarentegen minder alledaags. "Ik heb de effecten van luchtvervuiling op koeien bestudeerd, omdat die dieren niet onderhevig zijn aan andere oorzaken die de gezondheid kunnen schaden, zoals roken, ongezonde voeding of alcohol", zegt doctor Cox. "Dus die effecten kunnen al uitgesloten worden als oorzaken voor de sterfte van de dieren, terwijl dat bij mensen niet mogelijk is."

Uit haar onderzoek blijkt dat bij de stijging van zowel ozon, stikstofdioxide en fijn stof, allemaal bijdragers aan de luchtvervuiling, ook de sterfte van de koeien steeg. "Het grootste effect kregen we bij de meting van de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht", aldus Cox. "Op dagen dat er 10 microgram meer stikstofdioxide in de lucht was dan normaal, merkten we een stijging van 9,4 procent op in de koeiensterfte. Bij ozon en fijn stof lag het percentage lager, maar was er toch ook een stijging van het aantal sterftes bij de koeien te merken."

De cijfers uit het onderzoek van Cox veralgemenen naar de sterfte bij mensen door luchtvervuiling, is een te grote stap. Maar het onderzoek heeft wel een aspect dat in haar voordeel speelt. "In de zomer waren de effecten van luchtvervuiling veel groter op de koeien", legt Cox uit. "Dat komt waarschijnlijk omdat de koeien dan buiten in de wei stonden. In de winter waren de effecten veel kleiner, omdat ze toen op stal stonden en luchtvervuiling dus geen werking had op de dieren. We kunnen dus wel besluiten dat luchtvervuiling een negatief effect heeft op koeien en concluderen dat dat dus ook het geval is bij mensen."

Bron: Belga

Beeld: Sofie Van Holle

Volg VILT ook via