nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.05.2017 320.000 Europeanen spreken zich uit over toekomst GLB

Maar liefst 320.000 mensen uit 28 Europese landen hebben deelgenomen aan de volksraadpleging over het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Een groot deel van de antwoorden, namelijk 147.000, kwam uit Duitsland. Vanuit België werden er 20.806 enquêtes ingevuld. De Europese Commissie gaat de resultaten nu verwerken en op 7 juli worden ze voorgesteld aan het publiek. Tegen eind 2017 moet een blauwdruk over de toekomst van het GLB klaar zijn.

Op 2 februari startte de Europese Commissie met een online publieke consultatie over de modernisering en de vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met deze brede consultatie wilde de Commissie een gestructureerd debat opzetten met alle mogelijke stakeholders om zo op een open en transparante manier een zo breed mogelijk scala aan meningen over het landbouwbeleid te verzamelen. Na 12 weken ontving de Europese Commissie in totaal 322.912 ingevulde enquêtes.

In ons land werd de enquête 20.806 keer ingevuld. Enkel in Duitsland (147.142), Frankrijk (40.390), Italië (38.425) en Spanje (24.776) werd de enquête door meer mensen ingevuld. Duitsland alleen was goed voor ongeveer 45 procent van het totaal aantal reacties dat de Commissie mocht ontvangen. De overgrote meerderheid vulde de enquête uit eigen naam in, slechts drie procent deed dit in naam van een organisatie. Opvallend was ook dat slecht drie procent van de respondenten betrokken is bij de landbouwsector. Bijna 93 procent onder hen gaf aan geen link te hebben met landbouw.

Dit is onder meer te verklaren door de inspanningen die natuurorganisaties hebben gedaan om mensen warm te maken om de enquête in te vullen. In België schaarden onder meer Natuurpunt, Natagora, WWF-België, Inter-Environnement Wallonie en Bond Beter Leefmilieu zich achter het initiatief van ‘Living Land’. Dat ontwikkelde een webtool waarmee burgers in een aantal muisklikken een vooraf ingevulde antwoordenlijst konden doorsturen naar de Europese Commissie.

Acht op de tien reacties kwam dan ook van burgers die via deze webtool hun stem lieten horen over het GLB. “De Europeanen hebben de beleidsmakers een krachtig mandaat gegeven over het falende landbouwbeleid”, reageert Freek Verdonckt van Natuurpunt. “De miljarden aan landbouwsubsidies moeten voortaan besteed worden aan echte ‘boerenlandbouw’ die voedsel kan produceren zonder milieu en biodiversiteit te ondermijnen in plaats van het tevergeefs in de agro-industrie te pompen.”

In ons land hebben ook de landbouworganisaties hun leden opgeroepen om massaal deel te nemen aan de publieke consultatie. Ze betreuren het evenwel dat natuurorganisaties met voorgekauwde antwoorden proberen om het resultaat te beïnvloeden. “Wij hopen dat de Commissie deze identieke reacties als één reactie gaat beschouwen. Een beperkter aantal antwoorden van landbouwers mét praktijkervaring weegt voor de Europese Commissie meer door dan een groot aantal antwoorden van mensen zonder terreinervaring”, klinkt het.

De Europese Commissie gaat alle surveys nu verwerken. Op 7 juli worden de resultaten voorgesteld tijdens een conferentie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Eind 2017 moet dit leiden tot een voorstel voor een nieuw GLB.

Meer informatie: Online public consultation CAP

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via