nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.05.2017 Jong Groen verrast met standpunt pro ggo's

Het nieuwe standpunt van Jong Groen over ggo’s zorgt voor opschudding in de groene beweging. De jonge groenen pleiten voor een verregaande verduurzaming van ons voedselsysteem via onder meer een drastische verhoging van het onderzoeksbudget voor agro-ecologie én meer genetisch gemodificeerde gewassen. Maar reacties uit datzelfde kamp doen uitschijnen dat het groene draagvlak voor het nieuwe standpunt zeer fragiel is.

Jong Groen schrijft in een nieuwe visietekst dat het “hoog tijd” is dat agro-ecologie én ggo’s “ernstig worden genomen”. Binnen de groene beweging bestaan al langer verschillende strekkingen als het over ggo’s gaat, maar de partij Groen was tot nu toe wel steeds consequent in zijn afwijzing van genetisch gemodificeerde gewassen. De demarche van Jong Groen is dan ook opmerkelijk te noemen. De jonge ecologisten zien zelfs een symbiose ontstaan tussen agro-ecologie en ggo-technologie.

In de toekomstvisie van Jong Groen komt er op Europees niveau een Agro-Ecologisch Instituut dat in eerste instantie de resultaten en uitkomsten in het agro-ecologisch onderzoek aan de verschillende universiteiten verzamelt. Die samenwerking moet op termijn uitmonden in een volwaardig Europees onderzoeksinstituut. Ook samenwerking met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie – onder meer gespecialiseerd in het onderzoek naar genetisch gemodificeerde gewassen – wordt niet uitgesloten. Ook samenwerking met private partners is mogelijk, “op voorwaarde dat het een evenwichtig partnerschap is met een duidelijk maatschappelijk voordeel”. 

Jong Groen vindt dat “het ontwikkelen van ggo’s die toepasbaar zijn in een agro-ecologische setting zeker onderzocht kan worden”. Ze verwijzen daarbij naar “varianten die resistentie vertonen tegen insecten, schimmels en andere pathogenen, die landbouw helpen inzake klimaatadaptatie of de toxiciteit van het gewas verlagen”. Verder vinden de jonge groenen dat landbouwers meer gestimuleerd moeten worden om een omschakeling te maken naar duurzamere productiemethoden. “Hierbij sluiten we ggo’s niet per se uit, maar vragen we in de eerste plaats een eerlijke verdeling van middelen voor agro-ecologisch onderzoek”, zo klinkt het.

De bocht van Jong Groen blijft vanzelfsprekend niet onopgemerkt. Onder meer bioboer Tijs Boelens en Nina Holland van Corporate Europe Observatory reageerden al met verbazing. “Het standpunt van Jong Groen getuigt van een groot gebrek aan inzicht in de echte problematiek van boeren en in duurzame landbouw”, zo klinkt het in een gezamenlijke reactie. “Het ondermijnt de strijd die door organisaties en bewegingen wordt gevoerd tegen multinationale ondernemingen actief in de chemie- en zaaigoedmarkt. Tegelijkertijd zijn het afwijzen van octrooien op zaden en een pleidooi voor meer middelen voor agro-ecologisch onderzoek dan weer positieve elementen.”

In de eerste plaats tillen Boelens en Holland zwaar aan het feit dat ervan uit gegaan wordt dat er wetenschappelijke consensus is over de veiligheid van ggo’s, verwijzend naar de conclusies van het ENSSER-netwerk. Doel en middel moeten ook duidelijk van elkaar gescheiden worden, zo merken beide op. “De vraag moet niet zijn: kunnen we ggo’s inpassen in agro-ecologie? Maar wel: welk soort onderzoek en dus welk soort veredeling heeft een echt agro-ecologische aanpak nodig?” Daarbij wordt onder meer verwezen naar de genetische verschraling in ons landbouwmodel en de grote nood aan gerichte veredeling van variëteiten die op een agro-ecologische manier van werken zijn afgesteld.

Lees de volledige opinie hier

Bron: MO*

Beeld: Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen UGent

Volg VILT ook via