nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.06.2019 Melkveehouder lust de weidemelk van Lidl niet

“Weidemelk exclusief of ongenuanceerd verkopen als duurzamer of beter voor het welzijn van de koeien is pure volksverlakkerij.” Dat schrijft een jonge Limburgse melkveehouder in een opiniestuk op VRT NWS. Het is een reactie op de aankondiging van warenhuisketen Lidl om alleen nog weidemelk te verkopen. “Productiemethoden zijn nooit enkel goed of slecht”, betoogt Bram Agten. “Voor weidemelk geldt dat grazende koeien minder ammoniak uitstoten, maar wel meer methaan.” Naar verluidt is niemand beter geplaatst dan de landbouwer zelf om de complexe keuze te maken die het best aansluit bij de economische, ecologische en sociale context op zijn bedrijf.

Vanaf de zomer vind je bij Lidl alleen nog weidemelk in de rekken. Dat is melk van koeien die minstens 120 dagen per jaar minimaal zes uur per dag buiten grazen. Het is daarmee de eerste retailer in ons land die volledig omschakelt op Belgische weidemelk, ook in verwerkte producten zoals chocomelk. Inex en Milcobel zullen de weidemelk leveren. Lidl verkoopt op jaarbasis 52,4 miljoen liter melk in 15 verschillende producten, waaronder de klassieke kartons (half)volle en magere melk. De beslissing past in het dierenwelzijnsbeleid van de keten, net zoals de verkoop van Belgisch varkensvlees met het ‘Beter Leven’-keurmerk.

Waar Lidl zegt dat de Belgische consument de verduurzaming van het aanbod apprecieert, repliceert een melkveehouder via een opiniestuk op VRT NWS dat het niet aan supermarkten is om de productiemethoden van landbouwers te dicteren. Jonge landbouwer Bram Agten uit het Limburgse Pelt vindt dat je de keuze aan de consument moet laten, “maar dan wel op basis van correcte en genuanceerde informatie”. De waarheid inzake landbouwproducten is volgens hem vaak complexer dan hoe de supermarkt ze probeert af te beelden. Agten geeft het voorbeeld van varkens die buiten lopen, wat een plus kan zijn voor dierenwelzijn maar de klimaatimpact per eenheid geproduceerd vlees doet stijgen vanwege de veel lagere efficiëntie.

Ook wat weidemelk betreft, benoemt de melkveehouder de voor- en tegenargumenten op vlak van duurzaamheid. Graag zou Agten zien dat ook grootwarenhuisketens dat doen zodat de consument zelf kan beslissen waar hij of zij het meeste waarde aan hecht. “De ene consument wil producten met de beste voedingswaarde, de andere vindt net prijs of klimaat heel belangrijk.” Lidl koos ervoor om de eigen marge een beetje te verkleinen zodat de leveranciers van de melk vergoed kunnen worden voor de meerkost door weidegang zonder dat de consument dat voelt in zijn portemonnee. De opinieschrijver lijkt niet overtuigd door die keuze omdat hij liever zou zien dat de correcte prijs voor een landbouwproduct van de consument komt.

Lees het opiniestuk op VRT NWS.

Bron: VRT NWS / eigen verslaggeving

Beeld: Lidl

Volg VILT ook via