nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.06.2019 Tsjechië geldt als gidsland bij bestrijding varkenspest

Tsjechië hield consequent vast aan voorschriften, rekende af met Afrikaanse varkenspest en is nu een jaar ziektevrij. Daarmee deden ze volgens het Nederlandse vakblad Boerderij wat geen ander land lukte, namelijk afrekenen met de erg besmettelijke dierziekte. Exact twee jaar geleden werden twee dode everzwijnen in het land aangetroffen. Ondertussen dateren de meest recente uitbraken van februari en april 2018. Alle positieve gevallen situeren zich in een gebied van slechts 89 vierkante kilometer. Op varkensbedrijven is er nooit varkenspest geconstateerd.

Het ging in Tsjechië mis op 21 en 22 juni 2017 in het Zlín-district dat grenst aan Slowakije. Daar werden twee dode everzwijnen gevonden waarvan de nationale veterinaire dienst bevestigde dat het om Afrikaanse varkenspest ging. Half april 2018 waren er 230 gevallen bij wilde zwijnen bevestigd, waarvan 212 dood aangetroffen dieren en 18 afgeschoten evers. Ondertussen is het land ruim een jaar vrij van Afrikaanse varkenspest. De Tsjechische overheid nam meteen na de ontdekking van de eerste positieve karkassen veterinaire maatregelen. Het besmette gebied werd snel in kaart gebracht en de autoriteiten zijn actief beginnen zoeken naar karkassen van wilde zwijnen in het besmette gebied. Lokale jagers voerden de zoektocht uit conform de hygiëneprotocollen. Voor elk dood wild zwijn kregen ze geld. Erkende dierenartsen namen de monsters.

De veterinaire maatregelen betroffen onder andere een jachtverbod in het besmette gebied en een voerverbod van wilde zwijnen. Onderzoek naar de epidemiologische situatie is in het hele besmette gebied uitgevoerd. Aan de rand van de hoog-risicozone werd geur- en elektrische afrastering geplaatst. In de 57 vierkante kilometer grote kernzone mocht niemand binnen zonder toestemming. Voor de jacht waren er wel uitzonderingen, maar alleen voor erkende lokale jagers die door de Tsjechische veterinaire dienst zijn getraind op gebied van bioveiligheid. De geschoten zwijnen moesten veilig worden afgevoerd naar destructiebedrijven, waar ze getest werden op varkenspest. Om het aantal zwijnen in het hoog-risicogebied verder te reduceren, zijn scherpschutters van de politie ingezet. Dat startte in het najaar van 2017. De politie schoot 157 wilde zwijnen, acht daarvan testten positief voor Afrikaanse varkenspest.

De gewenste reductie van het aantal wilde zwijnen in het kerngebied werd gehaald. Ook buiten het kerngebied werd Afrikaanse varkenspest geconstateerd, maar nooit buiten de zone van 89 vierkante kilometer. Karkassen van wilde zwijnen vormen het grootste risico voor de verspreiding van Afrikaanse varkenspest. Daarom werd er in het voorjaar van 2018 opnieuw intensief naar gezocht. Voor elk karkas werd een premie uitgeloofd. In een tijdspanne van een maand zijn 56 karkassen gevonden. Monsters met positieve resultaten zijn naar het Europese referentielaboratorium voor Afrikaanse varkenspest in Madrid gestuurd. Hun analyses wezen uit dat er geen levend virus in de monsters zat.

In de Zlín-regio zijn alle varkensbedrijven in kaart gebracht. Onder meer de verplichting om varkenstransporten te monitoren, minimaliseert het risico op ziekteverspreiding. Er kwam ook een verbod op het houden van varkens in zogenaamde ‘backyard farms’ in het hoogrisicogebied. De veterinaire autoriteiten deden er alles aan om contact tussen wilde zwijnen en varkens te voorkomen. Buitenloop werd verboden. Varkenshouders en bezoekers van de stallen trokken bedrijfseigen kledij aan. Stro en gras mocht niet langer als voeder dienen, net zomin als graan van de meest recente oogst uit het besmette gebied. In heel Tsjechië testen de autoriteiten nu nog steeds dode zwijnen op het virus. Op varkensbedrijven blijven preventieve maatregelen van kracht. De precieze bron van de besmetting was onmogelijk te achterhalen. Dankzij genotypering werd wel duidelijk dat het dezelfde virusstam is die al sinds 2007 in Oost-Europa rondwaart.

De laatste jaren heeft de Afrikaanse varkenspest zich sterk verspreid in Oost-Europa. Het virus wordt ook geregeld vastgesteld in Sardinië. Op het Italiaanse eiland duikt het al tientallen jaren zo nu en dan op, zowel bij everzwijnen als bij extensief gehouden varkens. Midden jaren ’80 moesten in West-Vlaanderen 30.000 varkens geruimd worden wegens een uitbraak. Twaalf bedrijven raakten toen besmet en in totaal werden 185 bedrijven geblokkeerd. Het virus was toen meegereisd met varkensvlees uit Spanje. België is in feite het eerste land ooit dat afrekende met de Afrikaanse varkenspest. Sindsdien is het virus in ons land nooit meer opgedoken op varkensbedrijven. De recente uitbraak in het zuiden van het land maakt alleen slachtoffers in de populatie wilde zwijnen.

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via