nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.05.2020 Onderzoek moet impact processierups in kaart brengen

In Nederland gaat een consortium van ongeveer 20 organisaties en gemeenten de komende 2 jaar onderzoeken wat de maatschappelijke impact is van de eikenprocessierups. Daarnaast wil het ook een leidraad opstellen voor een betere monitoring en beheersing van de rups. In ons land bereidt de provincie Antwerpen zich alvast volop voor op meer hinder door de eikenprocessierups.
De eikenprocessievlinder is een onschuldige nachtvlinder, maar de rupsen van de vlinders zorgen jaarlijks voor heel wat hinder. De irriterende brandharen veroorzaken ernstige jeuk en kunnen voor schade zorgen aan de ogen en de luchtwegen. Ook de verlaten nesten met oude vervellingshuiden kunnen hinder veroorzaken. Daarnaast kunnen de diertjes heel wat landbouwschade veroorzaken aan de oogst en aan het vee dat op de weide loopt.
 
De bestrijding van de eikenprocessierups zorgt voor hoge beheerkosten, maar ook de biodiversiteit staat onder druk. Ook al worden biologische middelen ingezet, die kunnen ook dodelijk zijn voor andere soorten rupsen en vlinders.
 
Hoewel de eikenprocessierups al ongeveer 30 jaar voorkomt in België en Nederland, zijn er nog veel vragen over de maatschappelijke en ecologische gevolgen, over maatregelen om de rups te bestrijden en over de gevolgen om de leefomgeving beheersbaar te houden. Het Nederlandse onderzoek wil de effectiviteit van verschillende beheersmaatregelen in kaart brengen. Zo worden vaak natuurlijke vijanden ingezet, denk aan nestkastjes in de buurt van haarden en meer bloemrijke bermen. Met de nieuwe kennis willen de onderzoekers de beleidsmakers beter ondersteunen in hun keuzes om de rups te bestrijden.
 
In ons land schakelden reeds veel gemeentebesturen over op nieuwe methodes met natuurlijke vijanden, zoals mezen en de grote poppenrover, om de rups te bestrijden. Provincie Antwerpen kondigde deze week ook aan dat ze haar ondersteuning aan gemeenten zal opdrijven. De verwachting is dat de hinder dit jaar groter zal zijn dan de voorbije jaren. Zo organiseerde de provincie alvast een opleiding rond persoonlijke beschermingsmiddelen voor gemeentepersoneel. "We kijken ook al naar volgend jaar, omdat gemeenten steeds meer geresponsabiliseerd worden om de rupsen zelf te bestrijden, voor ze aannemers of brandweer en Civiele Bescherming kunnen inschakelen", zegt Kathleen Verstraete, provinciaal expert eikenprocessierups. "Zo staan er een samenaankoop voor professionele stofzuigers en een collectieve inzameling van oude rupsennesten op de planning."
 
De provincie roept op om bij de bestrijding van de rups zo ecologisch mogelijk te werk te gaan. Ze waarschuwt ook voor een nieuwe omstreden techniek waarbij plastic plakstrips rond bomen gehangen worden om rupsen te vangen. "Men denkt dat de plastic strips de hinder kunnen beperken maar dat is helemaal niet het geval", zegt Verstraete. "De strips zijn slecht voor de biodiversiteit en ze zijn vervuilend. Een eerste kleinschalige studie op het terrein toont aan dat de strips amper rupsen 'vangen' terwijl heel wat andere nuttige insecten, waaronder natuurlijke bestrijders van de rupsen, wél in de strips blijven kleven."
 
De provincie brengt ook zoals elk jaar de verspreiding en ontwikkeling van de eikenprocessierups in kaart zodat gemeenten weten waar er hinder te verwachten valt.

Bron: WUR / Belga / Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via