nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Bodeminspectie door kennispendelaar

  • Dit perceel heeft een bijzondere voorgeschiedenis. Tot 2014 groeiden er hier naaldbomen. De aanplanting van kerstbomen op deze akker dateert van 20 jaar eerder. Met de verkoop ervan is het misgelopen, zodat de uitgegroeide sparren verkocht werden voor hun houtopbrengst.
  • De naaldbomen lieten een heel zure bodem (pH <5) achter. Daarom speelt de akkerbouwer op veilig met een teeltrotatie waarin uitsluitend granen en maïs voorkomen. Deze gewassen zijn daar vrij goed tegen bestand.
  • Door de resten van boomwortels in de bodem waagt de akkerbouwer het niet om te ploegen. Met niet-kerende grondbewerking een mooi zaaibed aanleggen, vergt wat extra aandacht maar hier lijkt dat alvast goed gelukt.
  • Een spade, grondboor en prikstok, met behulp van die drie instrumenten word je als boer heel wat wijzer over je bodem. Hier krijgt de landbouwer hulp van Sander Smets van het Limburgse praktijkcentrum PIBO-campus Tongeren. Hij is één van de zogenaamde ‘kennispendelaars’ die de kennis van landbouwers omtrent hun bodem opkrikken in het kader van het Interreg-project Leve(n)de Bodem.
  • Sander stoot relatief ondiep op een laag ijzerzandstenen, die door grondbewerking ook al aan de oppervlakte zijn gebracht. Verder bespeurt hij geen verdichting of andere problemen. Graaf je diep genoeg, dan tekent zich meestal een ploegzool af maar die ontbreekt hier door de aparte voorgeschiedenis en de diepe grondbewerking met een cultivator.
  • Het duurt niet lang of de eerste regenwormen komen tevoorschijn. Samen met de kruimelige grondstructuur wijst dat op een gezonde bodem.
  • Regenwormen spelen een cruciale rol in de opbouw van organische koolstof in de bodem. Ze eten zich door de bouwvoor heen en vormen een netwerk van gangen. Een legertje aan regenwormen kan tot 6 ton stro per hectare per jaar inwerken. De bodemspecialisten uit het Interreg-project ontlenen hun naam ‘kennispendelaar’ aan de echte pendelaars. Dit zijn regenwormen die gangen graven tot wel anderhalve meter diep.
  • Uitkomst van de BodemIDee, opgesteld door de kennispendelaar. Elk taartstuk in het diagram komt overeen met één bodemeigenschap, welke in de tabel rechts beschreven staat. Hoe groter het taartstuk, hoe beter de bodem scoort voor een parameter. Opvallend voor dit perceel zijn de zeer kleine taartstukken voor zuurtegraad (oranje) en nutriëntenstatus (paars). Er wordt geadviseerd regelmatig te bekalken om de pH te verhogen. Met dezelfde regelmaat (organisch) bemesten, moet helpen de nutriëntenstatus op peil te krijgen. Voor alle ander paramaters scoort de bodem zeer goed, wat zichtbaar is aan de grootte van de taartstukken.
  • Volg VILT ook via