nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  
 • Agoria

  Federatie van de technologische industrie
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Agoria
  • Anton Vermeulen
  • Nathalie Nicolas
  • 02/706 79 82
  • 02/706 79 88
  • www.agoria.be
  • De sector mechatronica binnen Agoria telt zowel fabrikanten van machines voor land- en tuinbouw en veeteelt als machinemakers voor de voedingsindustrie.

 • Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie

  Vereniging van de Belgische producenten van diergeneesmiddelen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie
  • Albert Lens
  • Christine Vanormelingen
  • 02/661 91 05
  • 02/661 91 99
  • www.pharma.be
  • Als vertegenwoordiger van de farmaceutische industrie in België verstrekt de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (pharma.be), group animal health, informatie over deze sector en licht zij de standpunten van de farmaceutische bedrijven toe.

 • BELFERTIL

  BELFERTIL is de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de producenten ...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BELFERTIL
  • Peter Jaeken
  • 02/238 97 72
  • 02/280 03 48
  • BELFERTIL is de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de producenten van minerale meststoffen. BELFERTIL is een aparte vzw die ressorteert onder beroepsfederatie essenscia, de koepelorganisatie van de chemie en de life sciences.

 • Beroepsvereniging Aannemers Land- & Tuinbouwwerken

  Nationale Beroepsvereniging van Aannemers van Land- ten Tuinbouwwerken
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Beroepsvereniging Aannemers Land- & Tuinbouwwerken
  • Jan Stultiens
  • Johan Van Bosch
  • 02/238 06 33
  • 02/238 04 41
  • www.landbouwservice
  • Nationale Beroepsvereniging van Aannemers van Land- ten Tuinbouwwerken

 • Beroepsvereniging van Handelaars in Meststoffen

  Nationale Beroepsvereniging van Handelaars in Meststoffen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Beroepsvereniging van Handelaars in Meststoffen
  • Lionel Vanneste
  • Johan Van Bosch
  • 02/238 06 33
  • 02/238 04 41
  • www.landbouwservice.be
  • Nationale Beroepsvereniging van Handelaars in Meststoffen

 • Beroepsvereniging van Handelaars in Veevoeders

  Nationale Beroepsvereniging van Handelaars in Veevoerders
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Beroepsvereniging van Handelaars in Veevoeders
  • Herman Delcroix
  • Johan Van Bosch
  • 02/238 06 33
  • 02/238 04 41
  • www.landbouwservice.be
  • Nationale Beroepsvereniging van Handelaars in Veevoerders

 • BFA

  Beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BFA
  • Dirk Van Thielen / Katrien D'hooghe
  • Griet Van Asschot
  • +32 (0)2 512 09 55
  • +32 (0)2 514 03 51
  • https://bfa.be/
  • BEMEFA is de beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten. De organisatie verdedigt de belangen van de  mengvoedersector en streeft hierbij naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een economisch en ecologisch verantwoorde dierlijke voederproductie

 • FEDAGRIM

  Belgische federatie van de uitrusting voor de landbouw, de tuinbouw...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • FEDAGRIM
  • Jan Packo
  • Michel Christiaens
  • 02/262 06 00
  • 02/262 04 02
  • www.fedagrim.be
  • FEDAGRIM is de vereniging die zowel de fabrikanten en invoerders van tractoren, landbouwmachines en tuin-, park-, en bosmateriaal als de stallenbouwers en stalinrichters in België groepeert.

 • FRANA

  Federatie van fabrikanten en vertegenwoordigers van toevoegingen vo...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • FRANA
  • Johan Geryl
  • Lieven Herie
  • 02/478 91 27
  • 02/478 16 26
  • www.frana.be
  • FRANA werkt nauw samen met de Belgische overheid en via de Europese koepel FEFANA met de Europese overheid om de veiligheid van het gebruik van toevoegingen aan veevoeder te waarborgen.

 • Landbouw-Service

  Landbouw-Service
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Landbouw-Service
  • Lionel Vanneste
  • Johan Van Bosch
  • 02/274 22 00
  • 02/400 71 26
  • www.landbouwservice.be
  • Landbouw-Service is de enige erkende beroepsvereniging van de toeleveranciers van de landbouwsector. De vereniging richt zich tot zelfstandige ondernemers en KMO-leiders uit de volgende doelgroepen: loonwerkers en aannemers van landbouwwerken, loonsproeiers en sproeistoffenhandelaars, handelaars in mest en meststoffen en handelaars in veevoeders.

 • OVOCOM

  Overlegplatform voor de ondernemingen actief in de diervoerderketen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • OVOCOM
  • Kathleen Spenick
  • Els Vanden Berghe
  • 02/51 40 186
  • 02/51 40 529
  • www.ovocom.be
  • Het hoofddoel van dit platform is bij te dragen tot de productie van veilige diervoeders. De GMP-standaard, die door OVOCOM werd opgesteld, dient als leidraad voor de ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van diervoerders. In totaal volgen meer dan 2.000 ondernemingen, uit binnen- en buitenland, de GMP-standaard. De correcte toepassing van de GMP wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instellingen.

 • Phytofar

  Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Phytofar
  • Bernard Pecquerau
  • Sofie Vergucht
  • 02/238 97 72
  • 02/280 03 48
  • www.phytofar.be
  • Phytofar is de ambassadeur van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie en richt zich naar alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, zowel de professionelen als het grote publiek. Phytofar ijvert voor een duurzame landbouw en een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en promoot daartoe de goede praktijken.

 • Semzabel

  Belgische beroepsvereniging van kwekers, instandhouders en mandatar...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Semzabel
  • Marc Ballekens
  • Kristiaan Van Laecke
  • 09/272 29 32
  • 09/272 29 33
  • www.semzabel.be
  • Het doel van Semzabel is het behartigen van de belangen van de Belgische zaaizaadsector en dit in de ruimste zin van het woord. De Belgische zaaizaadsector bestaat uit de handelaars-bereiders van zaaizaden en de mandatarissen van cultivars.

 • Veremabel

  Vereniging van de distributeurs van land- en tuinbouwmachines
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Veremabel
  • Joost Merckx
  • Serge Hollander
  • 02/778 62 00
  • 02/778 62 22
  • www.federauto.be
  • VEREMABEL verenigt de ondernemingen in België voor wie de distributie van land- en tuinbouwmachines evenals de machines voor onderhoud van tuinen, parken en groene zones een belangrijke activiteit is. Zij pleegt geregeld overleg met de sectororganisaties van de constructeurs (AGORIA) en invoerders (AGRIMADIS en FEDAGRIM).

 • Vereniging Loonsproeiers & Sproeistoffenhandelaars

  Beroepsvereniging van Loonsproeiers en Sproeistoffenhandelaars
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Vereniging Loonsproeiers & Sproeistoffenhandelaars
  • Jean-Marie Nix
  • Johan Van Bosch
  • 02/238 06 33
  • 02/238 04 41
  • www.landbouwservice.be
  • Beroepsvereniging van Loonsproeiers en Sproeistoffenhandelaars

Volg VILT ook via