nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  
 • ABS

  Algemeen Boerensyndicaat
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • ABS
  • Hendrik Vandamme
  • Guy Depraetere
  • 051/26 08 20
  • 051/24 25 39
  • www.absvzw.be
  • Het Algemeen Boerensyndicaat is de tweede grootste landbouworganisatie in Vlaanderen na Boerenbond en is in de eerste plaats een syndicaat dat ervoor zorgt dat de belangen van haar leden zo goed mogelijk verdedigd worden. Naast syndicale tussenkomsten, biedt ABS een waaier van diensten aan via het adviesbureau, het vormingscentrum en de vrouwenbeweging.

 • Algemeen Belgisch Vlasverbond

  Beroepsorganisatie van de Belgische vlasteelt en vlasvezelbereiding
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Algemeen Belgisch Vlasverbond
  • Erik Decaluwé
  • Christiaan Vlaemynck
  • 056/23 06 10
  • 056/22 79 30
  • www.vlasverbond.be
  • Het Vlasverbond groepeert alle bedrijven die belangen te verdedigen hebben op het vlak van de teelt, de verwerking en de commercialisering van strovlas en alle producten afkomstig van zijn verwerking.

 • AVBS

  Beroepsvereniging voor bloemisten, snijbloementelers, boomtelers, t...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • AVBS
  • Filip Goossens
  • Koen Tierens
  • 09/326 72 10
  • 09/326 72 11
  • www.avbs.be
  • AVBS is de beroepsvereniging voor professionele siertelers en groenvoorzieners in Vlaanderen. De AVBS-structuur overkoepelt vier vakgroepen, met name het verbond van bloemisten, boomtelers, snijbloementelers en dat van tuinaannemers en groenverzorgers. De overkoepelende AVBS-structuur staat in voor het algemeen beleid en de intersectoriële aangelegenheden, hierbij vaak geruggensteund door haar moederorganisatie Boerenbond.

 • BEFFA

  Belgische Vereniging van pelsdierenhouders
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BEFFA
  • Marnix Van Laecke
  • 0497/39 01 98
  • 09/374 06 03
  • www.pelsdieren.be
  • B.E.F.F.A. is de overkoepelende federatie van de Belgische pelsdierenhouders. De organisatie profileert pelsdierenhouderij als een professionele agrarische bedrijfstak, doet aan belangenbehartiging van de sector en ondersteunt de bedrijfsvoering van pelsdierenhouders.

 • BFG

  Belgische Federatie Groenvoorzieners
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BFG
  • Jean-François Ferrant
  • Stefan Leys
  • www.groenvoorzieners.be
  • BFG is de nationale overkoepelende beroepsorganisatie voor de groenvoorzieningssector. Dankzij haar unieke structuur vertegenwoordigt BFG hoveniers uit alle regio's van het land, zowel éénmanszaken, KMO’s als grote bedrijven.

 • BFO

  Belgische Fruittelersorganisatie
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BFO
  • Carlos Den Dauw
  • Jef Odeurs
  • 011/68 03 80
  • 011/69 51 26
  • De Belgische Fruittelersorganisatie is een onafhankelijke beroepsorganisatie van en voor fruittelers.

 • BioForum

  Ketenorganisatie van de biologische landbouw en voeding
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BioForum
  • Kurt Sannen
  • Lieve Vercauteren
  • 03/286 92 78
  • 03/286 92 79
  • www.bioforum.be
  • BioForum Vlaanderen is de sectororganisatie van de biologische landbouw en voeding. BioForum vertegenwoordigt en ondersteunt alle ondernemers die in de biologische sector actief zijn.

 • Boerenbond

  Boerenbond is de oudste en grootste landbouworganisatie in Vlaanderen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Boerenbond
  • Vanthemsche Piet
  • Anne-Marie Vangeenberghe
  • 016/28 60 00
  • 016/28 60 09
  • www.boerenbond.be
  • Boerenbond is de oudste en grootste landbouworganisatie in Vlaanderen. Onder haar vleugels zijn nog tal van andere organisaties actief, waaronder de Landelijke Gilden, Groene Kring, het Steunpunt Groene Zorg en het Innovatiesteunpunt. Boerenbond wil de agrarische activiteiten in al hun diversiteit benaderen en de belangen van elke bedrijfsleider en elk bedrijfstype verdedigen. De organisatie telt 190 actieve lokale afdelingen met zo’n 16.000 leden-land- en tuinbouwers in hoofd- en bijberoep.

 • BVK

  Beroepsvereniging voor de Kalfsvleessector
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BVK
  • Dries Van Regenmortel
  • Ann Truyen
  • 055/49 99 70
  • 055/45 78 56
  • www.bcv-kalfsvlees.be
  • BVK staat voor beroepsvereniging voor de kalfsvleessector. De vereniging komt op voor de belangen van de Belgische kalfsvleessector in de ruimste zin van het woord. Ze is de spreekbuis van deze sector naar alle officiële instanties.

 • CBB

  Confederatie van de Belgische Bietenplanters
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • CBB
  • Victor Sneessens
  • Valérie Vercammen
  • 02/513 68 98
  • 02/512 19 88
  • www.cbb.be
  • De Confederatie van de Belgische Bietenplanters vertegenwoordigt haar leden in hun relatie tot de belangrijkste partners, voornamelijk de suikerfabrieken en de overheid.

 • Groene Kring

  Vereniging voor jonge land- en tuinbouwers
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Groene Kring
  • Marijke Jordens
  • 016/47 99 98
  • 016/47 99 95
  • www.groenekring.be
  • Groene Kring is de beweging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen en de Oostkantons. Groene Kring verdedigt op verschillende beleidsniveaus de belangen van de jonge en toekomstige land- en tuinbouwers en helpt hen in de uitbouw van hun bedrijf door middel van opleidingen. Alle jongeren tussen 16 en 35 jaar met interesse voor land- en tuinbouw kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.

 • KVLV-Agra

  Vereniging voor land- en tuinbouwsters binnen de vrouwenbeweging KVLV
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • KVLV-Agra
  • Isabelle Lindemans
  • Jeanine Vandormael
  • 016/24 39 54
  • Gegroeid uit Boerinnenbond, later verruimd tot alle plattelandsvrouwen, draagt KVLV - Vrouwen met vaart, bijzondere zorg voor de doelgroep boerinnen en tuiniersters. KVLV-Agra wil kansen bieden voor beroepsvorming, ruimte maken om te netwerken en de stem van boerinnen en tuiniersters versterken in de belangenverdediging.

 • Tabakssyndicaat

  Het tabakssyndicaat is de beroepsvereniging die de belangen verdedi...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Tabakssyndicaat
  • Joris Wyseur
  • Rigine Feryn
  • 056/31 18 03
  • 056/31 40 02
  • info@tabakssyndicaat-wervik.be
  • Het tabakssyndicaat is de beroepsvereniging die de belangen verdedigt van de West-Vlaamse tabaksplanters.

 • VABS

  Vrouwen van het Algemeen Boerensyndicaat
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VABS
  • Lut Bellegeer
  • 09/252 28 26
  • 056/252 23 47
  • www.absvzw.be
  • VABS is de vrouwenbeweging binnen de ABS-groep, met een eigen maandblad, eigen activiteiten en cursussen. Dit maakt het mogelijk dat de vrouwen van land- en tuinbouwers inspraak hebben binnen ABS en dat er eigen accenten gelegd kunnen worden.

 • VAC

  Het Vlaams Agrarisch Centrum is na Boerenbond en ABS het derde synd...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VAC
  • Hilde Maertens
  • 09/252 59 19
  • 09/252 40 66
  • www.vacvzw.be
  • Het Vlaams Agrarisch Centrum is een syndicaat voor land- en tuinbouwers dat opereert vanuit een volledig onafhankelijke positie en de sociaal-economische problematiek van het gezinsbedrijf centraal stelt.

 • VEPEK

  Vereniging voor Pluimvee, Eieren en Konijnen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VEPEK
  • Xavier Gellynck
  • 09/264 59 46
  • De Vereniging voor Pluimvee, Eieren en Konijnen (VEPEK) groepeert de verschillende schakels van de bedrijfskolom en behartigt de belangen van allen die betrokken zijn bij de productie, verwerking en handel in gevogelte, eieren, eiproducten en konijnen.

 • Vereniging van Zelfmengers

  De Vereniging van Zelfmengers verdedigt de belangen van landbouwers...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Vereniging van Zelfmengers
  • Marc Debouver
  • Christophe Decaigny
  • 0474/68 32 94
  • 051/31 78 62
  • http://users.telenet.be/zelfmengers/Index.htm
  • De Vereniging van Zelfmengers verdedigt de belangen van landbouwers die zelf hun veevoeders mengen. Tot de doelstellingen van de organisatie behoren ook het begeleiden van zelfmengers tot op bedrijfsniveau, zoeken naar optimale vermarkting van producten en milieuvriendelijke productiemethoden en grondgebonden veehouderij stimuleren.

 • Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders

  Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders
  • Danny Coulier
  • Ilka Hertogs
  • 014/59 30 16
  • 014/58 37 83
  • www.pluimvee.be
  • De Landsbond, enkele jaren geleden omgedoopt tot Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw, is de gesprekspartner met enerzijds de professionele pluimvee- en konijnenhouders en anderzijds de overheid. Onder haar doelstellingen valt ook de voorlichting van de sector.

 • Vlaamse Tuinbouw Unie

  De Vlaamse Tuinbouw Unie is een syndicale organisatie onder de vleu...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Vlaamse Tuinbouw Unie
  • Guy Van Rysseghem
  • 09/252 28 26
  • 09/252 23 47
  • www.absvzw.be
  • De Vlaamse Tuinbouw Unie verdedigt de belangen van de Vlaamse tuinbouwers binnen de ABS-groep.

 • VVV

  Vlaamse Veehandelaars en Vleesproducenten
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VVV
  • Benoit Luycx
  • 02/460 02 80
  • 02/532 51 68
  • vvv-info.be
  • Het eerste objectief van VVV is het verdedigen van de belangen van alle professionele operatoren binnen de vee- en vleeswereld, door ze te informeren en te vertegenwoordigen. De veehandel is de onmisbare schakel tussen productie en industrie, en een sterke organisatie is hier niet weg te denken.

Volg VILT ook via