nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  
 • BCZ

  Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BCZ
  • Patric Buggenhout
  • Renaat Debergh
  • 016/30 07 70
  • 016/30 07 79
  • www.bcz-cbl.be
  • BCZ is de beroepsvereniging van de zuivelindustrie in België. De leden van BCZ, de zuivelondernemingen, halen ongeveer 98 procent van de melk op bij de boer en verwerken die tot lekkere en gezonde zuivelproducten. BCZ behartigt de belangen van de zuivelondernemingen. Daarnaast neemt BCZ deel aan het maatschappelijk debat wanneer melk en zuivelproducten aan de orde zijn.

 • Belgapom

  Beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Belgapom
  • Antoon Wallays
  • Romain Cools
  • 09/339 12 52
  • 09/339 12 51
  • www.belgapom.be
  • Belgapom is de erkende beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking, die zowel op nationaal als internationaal vlak de belangen behartigt van de Belgische handelaars in aardappelen, de bereiders-verpakkers, exporteurs, aardappelschilbedrijven, de aardappelverwerkende bedrijven en de producenten van en handelaars in pootgoed.

 • FEBEV

  Federatie van het Belgisch Vlees
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • FEBEV
  • Patrick Schifflers
  • Thierry Smagghe
  • 02/219 54 20
  • 02/223 20 95
  • www.febev.be
  • Sinds 2004 is er één federatie die de Belgische varkens- en runderslachthuizen en uitsnijderijen vertegenwoordigt. Naast belangenverdediging is er ook dienstbetoon voor de leden. FEBEV stelt ook de sectorgids samen. Monitoring is een enorm belangrijk onderdeel van het autocontrolesysteem, hiervoor biedt FEBEV waardevolle steun aan haar leden.

 • FENAVIAN

  Nationale federatie der fabrikanten van vleeswaren en vleesconserven
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • FENAVIAN
  • Eddy Van der Pluym
  • Anneleen Vandewynckel
  • 02/550 17 58
  • www.fenavian.be
  • FENAVIAN is de werkgeversorganisatie die representatief is voor de Belgische vleeswarenindustrie. Met 6,18 miljard euro omzet, 14.000 werknemers en 534 bedrijven neemt de vleesverwerkende industrie, waaronder de charcuteriesector (3.574 miljoen euro omzet) , binnen de Belgische voedingsindustrie veruit het grootste aandeel in.

 • FEVIA

  Federatie Voedingsindustrie in België
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • FEVIA
  • Chris Moris
  • Nicholas Courant
  • 02/550 17 40
  • 02/550 17 59
  • info@fevia
  • www.fevia.be
  • FEVIA is de representatieve werkgeversorganisatie van de voedingsindustrie in België. FEVIA doet aan belangenverdediging op het vlak van arbeidsrelaties, milieu en voedingsbeleid. Als beroepsfederatie is FEVIA geroepen om bruggen te bouwen tussen de industriëlen van de sector en de maatschappelijke omgeving waarin zij werken en om op die manier bij te dragen tot een duurzaam voedselsysteem.

 • NVP

  Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • NVP
  • Marc Nollens
  • Johan Van Bosch
  • 02/274 22 02
  • 02/400 71 26
  • www.pluimveeslachthuizen.be
  • NVP richt zich tot alle Belgische pluimveeslachthuizen en -uitsnijderijen, groothandelaars in vlees van gevogelte, wild en konijnen en konijnenslachterijen. De organisatie doet aan algemene belangenbehartiging, informatieverschaffing en dienstbetoon aan de leden en neemt exportgerichte en exportondersteunende initiatieven.

 • SUBEL

  Vereniging van Belgische suikerproducenten
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • SUBEL
  • Marc Rosiers
  • Laurence Polain
  • 02/775 80 23
  • 02/775 80 75
  • www.subel.be
  • SUBEL is wellicht één van de oudste verenigingen van België: sinds 1873 verdedigt ze de belangen van de Belgische suikerproducenten. Oorspronkelijk opgericht om de suikerbietproductie te promoten, is de vereniging vandaag uitgegroeid tot een soort van persoonlijke adviesverlener en vertegenwoordiger in beroepspolitieke aangelegenheden voor haar leden.

 • UBP

  Unie van de Belgische eiproductenindustrie
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • UBP
  • Jan Vande Wiele
  • Johan Van Bosch
  • 02/274 22 05
  • 02/400 71 26
 • Vegebe

  Federatie van de Belgische groente- en fruitverwerking
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Vegebe
  • Dirk Decoster
  • Romain Cools
  • 09/339 12 52
  • 09/339 12 51
  • www.vegebe
  • Vegebe heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige beroepsfederatie voor de sector, die op diverse terreinen het voortouw neemt binnen de plantaardige sector. Vegebe heeft een samenwerkingsakkoord met Belgapom, de federatie van de aardappelhandel- en verwerking. Door ook samen te werken met Fresh Trade Belgium, de beroepsfederatie van de groente- en fruitexporteurs, is de actieradius nog verder uitgebreid.

 • VIP

  Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VIP
  • Ann Truyen
  • 055/49 99 70
  • 055/45 78 56
  • VIP is de onafhankelijke vereniging van grotere, exportgerichte pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen.

Volg VILT ook via