nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  
 • Agro-Experten

  Vereniging voor agro-experten
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Agro-Experten
  • Achiel Tylleman
  • André Calus
  • 0475/700 710
  • www.agroexperten.be
  • Agro-experten is ontstaan uit een bestaande groep Vlaamse landbouwschatters en verenigt nu deskundigen die actief zijn in de diverse bedrijfskolommen van de land- en tuinbouwsector. Rechtbanken, advocaten, notarissen, verzekeringsmaatschappijen, banken, ondernemingen, verenigingen of privé-personen, die een deskundig rapport willen omtrent een landbouwgerelateerd probleem (in toelevering, productie, of verwerking) kunnen beroep doen op deze deskundigen.

 • Agro|aanneming

  agro|aanneming biedt boeren en tuinders een wettelijk kader om op e...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Agro|aanneming
  • Ivo Caeyers
  • Ben Kusters
  • 016/25 64 64
  • 016/28 64 39
  • www.agroaanneming.be
  •  agro|aanneming biedt boeren en tuinders een wettelijk kader om op een legale manier nevenactiviteiten te ontwikkelen. Als vennoten van agro|aanneming kunnen zij terugvallen op hun expertise als bedrijfsleider en beschikken zij over de vereiste machines. Als aannemingsbedrijf richt het zich tot de agrarische sector om voor extra mankracht op land- en tuinbouwbedrijven te zorgen wanneer de hulp hoognodig is.

 • Agro|bedrijfshulp

  agro|bedrijfshulp organiseert adequate vervanghulp op land- en tuin...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Agro|bedrijfshulp
  • Ivo Caeyers
  • Ben Kusters
  • 016/28 64 64
  • 016/28 64 39
  • www.agrobedrijfshulp.be
  • agro|bedrijfshulp organiseert adequate vervanghulp op land- en tuinbouwbedrijven wanneer de bedrijfsleider getroffen wordt door ziekte, ongeval of overlijden. Ook wegens vakantieplannen wordt bedrijfshulp vaak ingeroepen. De gespecialiseerde arbeiders van agro|bedrijfshulp nemen het werk ook uit handen in geval van vakantie of andere familiale gebeurtenissen.

 • Agro|services

  agro|services is een regulier uitzendbureau dat zich toelegt op sei...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Agro|services
  • Ben Kusters
  • 016/28 64 30
  • 016/25 64 39
  • www.agro-services.be
  • agro|services is een regulier uitzendbureau dat zich toelegt op seizoenarbeid. Land- en tuinbouwbedrijven vormen immers de belangrijkste doelgroep. Met kantoren in Lier, Lochristi en Roeselare stelt agro|services op jaarbasis bijna 1.600 uitzendkrachten tewerk bij meer dan 450 bedrijven. agro|services vormt samen met agro|bedrijfshulp en agro|aanneming de agro|diensten.

 • Biogas-E

  Platform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Biogas-E
  • Erik Meers
  • 056/24 12 63
  • 056/24 12 24
  • www.biogas-e.be
  • Biogas-E wenst een onafhankelijk kenniscentrum te zijn met betrekking tot alle aspecten (technologisch, economisch, wetgevend, sociaal, ecologisch) van anaerobe vergisting. Door nauw samen te werken met verschillende instellingen houdt Biogas-E een stevige voet in de praktijk en de knelpunten van anaerobe vergisting, waarbij ze ook de technologische innovatie in deze sector tracht op te volgen via deelname aan verschillende onderzoeksprojecten. Biogas-E vzw is ook een informatiepunt, geeft vorming en doet aan beleidsondersteuning.

 • Bodemkundige Dienst Van België

  Bodemkundige Dienst van België
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Bodemkundige Dienst Van België
  • Willy Brams
  • Hilde Vandendriessche
  • 016/31 09 22
  • 016/22 42 06
  • www.bdb.be
  • De Bodemkundige Dienst van België is marktleider op het vlak van agrarisch bodemonderzoek, bemestingsadvies, irrigatiesturing en mestanalyse. Jaarlijks worden alleen al voor de landbouwsector zo’n 143.000 stalen genomen, waar telkens diverse analyses en adviezen aan vastgekoppeld worden. De Bodemkundige Dienst voert ook toegepast wetenschappelijk onderzoek uit.

 • Boeren op een Kruispunt

  Boeren op een Kruispunt
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Boeren op een Kruispunt
  • Dirk Lips
  • Riccy Focke
  • 09/330 67 43
  • 070/661 055
  • www.boerenopeenkruispunt
  • Boeren op een Kruispunt zorgt ervoor dat boeren en tuinders “in crisis” individueel geholpen worden. Omdat bedrijfs- en persoonsgebonden problemen vaak samengaan, gaat de vzw uit van een globale aanpak op basis van een duidelijk actieplan, dat zelf of samen met bestaande steunpunten wordt uitgewerkt. De organisatie wil haar diensten niet alleen aanbieden aan mensen in moeilijkheden, de adviseurs en psychologen geven vanuit hun ervaringen ook voordrachten voor groepen en verenigingen boeren en tuinders.

 • CAG

  Centrum Agrarische Geschiedenis
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • CAG
  • Vic Goedseels
  • Yves Segers
  • 016/32 35 25
  • 016/32 35 26
  • www.cagnet.be
  • Het Centrum Agrarische Geschiedenis wil, samen met andere geïnteresseerden, het verleden van landbouw, platteland en voeding (vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw) bestuderen, bewaren en toegankelijk maken voor een groot publiek. CAG is een kenniscentrum, een steunpunt voor erfgoedinitiatieven en biedt ook informatie, educatie en animatie.

 • DGZ Vlaanderen

  Dierengezondheidszorg Vlaanderen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • DGZ Vlaanderen
  • Marcel Heylen
  • Dominiek Schollaert
  • 078/05 05 23
  • 078/05 23 23
  • www.dgz.be
  • DGZ ondersteunt de veehouders bij de wettelijk verplichte identificatie en registratie van hun bedrijf en hun dieren. In het kader van de diergezondheidszorg voeren de laboratoria van DGZ jaarlijks meer dan een miljoen laboratoriumonderzoeken en autopsies uit. DGZ begeleidt ten slotte veehouders en dierenartsen bij de controle, bestrijding en preventie van dierziekten.

 • EDUplus

  EDUplus organiseert en coördineert de vormingsinspanningen voor de ...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • EDUplus
  • Chris Van Bever
  • Guy De Schepper
  • 09/245 29 10
  • www.eduplus.be
  • EDUplus organiseert en coördineert de vormingsinspanningen voor de werknemers in de groene sectoren: tuinbouw, parken en tuinen, landbouw en technische land-en tuinbouwwerken. EDUplus werkt rond: kansengroepen en diversiteitsbeleid, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, levenslang leren en competentiemanagement en mobiliteit in en naar de arbeidsmarkt.

 • Innovatiesteunpunt

  De consulenten van het Innovatiesteunpunt begeleiden al meer dan 10...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Innovatiesteunpunt
  • Lieven Vandeputte
  • 016/28 61 20
  • 016/28 61 29
  • www.innovatiesteunpunt.be
  • De consulenten van het Innovatiesteunpunt begeleiden al meer dan 10 jaar bedrijven die stappen zetten op het vlak van innovatie. Naast advies en begeleiding biedt het Innovatiesteunpunt ook vorming rond innoverende thema's aan. Meestal is dit een combinatie van informatie, praktijkbezoeken en uitwisseling tussen boeren en tuinders onderling. Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond in partnerschap met Cera.

 • KHV

  Kleine Herkauwers Vlaanderen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • KHV
  • Frans Vanackere
  • 056/64 61 96
  • www.khv.be
  • KHV is de door de Vlaamse overheid erkende vereniging voor het bijhouden van de stamboeken van de erkende stamboekrassen. Naast het fokkerijluik van de werking dient de vereniging zich ook in te zetten voor de schapen- en geitenhouderij en een beleid te voeren ter ondersteuning van de houderij van kleine herkauwers.

 • Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard

  Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard
  • Jan De Boitselier
  • 02/215 93 48
  • 02/215 93 48
  • www.trekpaard.be
  • Als moederstamboek voor het ras ‘Belgisch trekpaard’ heeft de vereniging tot doel om het even welke bedrijvigheid te ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met de genetische verbetering van de fokkerij, de aanmoediging van de fokkerij en het gebruik, het behartigen van de belangen van haar leden en van het Belgisch Trekpaard.

 • Landelijke Gilden


  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Landelijke Gilden
  • Piet Vanthemsche
  • Anne-Marie Vangeenberghe
  • 016/28 60 23
  • 016/28 60 29
  • www.landelijkegilden.be
  • Landelijke Gilden is de socio-culturele vereniging voor gezinnen die op het platteland wonen of er mee sympathiseren. De vereniging maakt samen met Boerenbond werk van een leefbaar platteland. Voor Landelijke Gilden belangrijke thema's zijn: de dorpsschool, de bescherming van de open ruimte, veilig fiets- en wandelverkeer, de sociale samenhang in het dorp, de uitbouw van voldoende (zorg)diensten, enz.

 • Landwijzer

  Landwijzer
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Landwijzer
  • Koen Dhoore
  • 03/286 56 00
  • 03/286 56 01
  • www.landwijzer.be
  • Landwijzer is het gespecialiseerd kennis- en vormingscentrum voor biologische en biologisch-dynamische landbouw en voeding in Vlaanderen. Wie professioneel actief wil worden op dit terrein of reeds is, biedt Landwijzer opleiding, cursussen, begeleiding en verdere beroepsvorming in nauwe samenwerking met koepelorganisatie BioForum. Landwijzer ondersteunt actief de ontwikkeling van biologisch-dynamische landbouw, CSA-initiatieven (Community Shared Agriculture) en de toegang tot de landbouw voor jonge, nieuwe boeren

 • Logeren in Vlaanderen

  Logeren in Vlaanderen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Logeren in Vlaanderen
  • Stefaan Gheysen
  • Saskia Van Laere
  • 016/28 60 35
  • 016/28 60 39
  • www.logereninvlaanderenvakantieland.be
  • De vzw Logeren in Vlaanderen staat in voor de globale coördinatie, organisatie en de verdediging van de toeristische groepsbelangen van de kleinschalige logiesuitbatingen in Vlaanderen. De vzw ontwikkelt een marketingbeleid, kent doelgroepen- en belevingslabels toe en verstrekt voorlichting, vorming en advies aan de aangesloten logies.

 • NAC

  Nationaal Agrarisch Centrum
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • NAC
  • Geert Clarebout
  • 051/26 08 37
  • 051/24 25 39
  • www.nacvzw.be
  • Het Nationaal Agrarisch Centrum,  heeft ruim 30 jaar ervaring in het geven van opleidingen voor de actieve land- en tuinbouwer alsook voor de toekomstige boer en/of liefhebber. NAC is een afzonderlijke vzw binnen de groep van het Algemeen Boerensyndicaat.

 • NCBL

  Nationaal Centrum voor Beroepsvorming in de Landbouw
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • NCBL
  • Geert Mertens
  • 016/28 61 10
  • 016/28 61 19
  • www.boerenbond.be/ncbl
  • NCBL organiseert de vorming van de leden van Boerenbond en Groene Kring. Dankzij de inbreng van de consulenten van Boerenbond, de lesgevers en de adviseurs van de Studiedienst stelt NCBL elk jaar een uitgebreid en actueel aanbod aan vormingsonderwerpen samen.  Een handige Vormingswijzer wijst de weg in het aanbod.

 • NICE


  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • NICE
  • Hilde De Geeter
  • 02/552.81.66
  • www.nice-info.be
  • NICE verzamelt en verspreidt wetenschappelijke en educatieve informatie over voeding en gezondheid onder toezicht van haar wetenschappelijke adviesraad. NICE maakt deel uit van VLAM, fungeert als voedingsinformatiecentrum voor de pers, biedt voordrachten aan en beschikt over een uitgebreid documentatiecentrum.

 • OIVO

  Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • OIVO
  • Marc Vandercammen
  • Jelle Vancoppenolle
  • 02/547 06 11
  • www.oivo.be
  • OIVO werkt, als aanvulling op de verbruikersorganisaties, mee aan de vertegenwoordiging van de consumenten in commissies en werkgroepen, zowel op het federale, communautaire en gewestelijke als op het Europese niveau. De stichting voert elke studie, analyse en voorlichtingsactie uit die verband houdt met daar behandelde onderwerpen. OIVO beantwoordt vragen om informatie en documentatie van de verbruikersorganisaties en van de FOD Economie.

 • PCLT

  Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw te Roeselare
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • PCLT
  • Niek Marijsse
  • 051/24 58 84
  • 051/24 23 68
  • www.pclt.be
  • PCLT is een nationaal erkende opleidingsverstrekker met als doel de bedrijfstechnische bekwaamheid van land- en tuinbouwers en groensector te bevorderen door de organisatie van vorming en onderwijs.

 • Plattelandsklassen

  Plattelandsklassen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Plattelandsklassen
  • Wim Ceulemans
  • 09/379 74 77
  • 09/379 74 78
  • www.plattelandsklassen.be
  • Plattelandsklassen wil jongeren (terug) in contact brengen met het Vlaamse platteland. De nadruk ligt hierbij op de land- en tuinbouw, maar er wordt eveneens aandacht besteed aan landschap en natuur, geschiedenis, bewoning, geografie, enz. Naast de hoofdactiviteit van het organiseren van boerderijbezoeken/plattelandsklassen, ontwikkelde de vzw de laatste jaren een gamma aan educatieve initiatieven en didactisch materiaal.

 • SALV

  Strategische Adviesraad voor Landbouw- en Visserij
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • SALV
  • Piet Vanthemsche
  • Koen Carels
  • 02/552 79 90
  • 02/552 78 81
  • www.salv.be
  • SALV adviseert de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. In de SALV zetelen niet enkel vertegenwoordigers van producenten (landbouwers, visserij) maar ook vertegenwoordigers van de andere schakels uit de agrovoedingsketen (toeleveranciers, verwerking, handel tot en met de consument), ngo's en vertegenwoordigers uit het landbouwonderzoek en het landbouwonderwijs.

 • SLE

  Steunpunt Levend Erfgoed
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • SLE
  • Jan Martens
  • Staf Van den Bergh
  • 016/44 31 67
  • www.sle.be
  • SLE komt op voor het bewaren van oude en streekeigen rassen. Niet alleen kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, duiven, konijnen en honden, maar ook schapen, geiten, varkens, runderen en paarden dragen hun zorg weg. Het Steunpunt organiseert manifestaties om met uitsterven bedreigde rassen in de kijker te plaatsen, neemt deel aan diverse tentoonstellingen en beurzen en organiseert fokprogramma's.

 • Steunpunt Hoeveproducten

  Steunpunt Hoeveproducten
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Steunpunt Hoeveproducten
  • Ann Detelder
  • 016/24 39 54
  • 016/24 39 09
  • steunpunthoeveproducten.servicepuntagra.be
  • Het Steunpunt Hoeveproducten staat ten dienste van land- en tuinbouwers die op hun bedrijf kiezen voor de uitbouw van hoeveverwerking en/of -verkoop. Actieve hoeveproducenten worden begeleid om zich volledig in orde te stellen met de wetgeving, starters worden wegwijs gemaakt in het kluwen van papieren en administratieve verplichtingen.

 • VCM

  Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VCM
  • Bert Bohnen
  • Frederik Accoe
  • 050/40 72 01
  • 050/40 74 89
  • www.vcm-mestverwerking.be
  • VCM is het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Als samenwerkingsverband en intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven vervult het VCM een coördinerende rol tussen beide. VCM begeleidt mestverwerkinginitiatieven en organiseert overleg tussen de verschillende actoren. Daarnaast verricht het VCM beleidsondersteunend werk en wordt jaarlijks een overzicht gemaakt van de operationele mestverwerkingscapaciteit in Vlaanderen.

 • Velt

  Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Velt
  • Jan Vannoppen
  • 03/281 74 75
  • 03/281 74 76
  • www.velt.be
  • Velt pleit voor gezond leven op het ritme van de seizoenen en dit met respect voor de natuur. Velt geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten. Door kwaliteitsvolle publicaties en samenwerkingsverbanden wil Velt bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame levensstijl. In Vlaanderen en Nederland telt Velt 13.000 leden en 100 lokale afdelingen. Daarmee is Velt een spreekbuis voor de belangen van ecologische consumenten.

 • VFC

  Vlaams Fokkerijcentrum
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VFC
  • Willy Vandewalle
  • Reginald Govaert
  • 09/363 92 11
  • 09/362 92 06
  • www.vfc.be
  • Het Vlaams Fokkerijcentrum (VFC) werd opgericht met als initiële doelstelling om efficiëntere fokkerij-initiatieven te ontwikkelen in Vlaanderen. Het VFC is een gemeenschappelijk orgaan waarin zes fokkerijsectoren zetelen, namelijk rundvee, varkens, paarden en ezels, kleine herkauwers, pluimvee en konijnen, genetische diversiteit.

 • VILT

  Vlaams infocentrum land- en tuinbouw
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VILT
  • Josse De Baerdemaeker
  • Griet Lemaire
  • 02/552.81.91
  • 02/552.81.93
  • www.vilt.be
  • VILT brengt gevulgariseerde informatie over land- en tuinbouw via de website www.vilt.be. Daarnaast wil deze organisatie de maatschappelijke aanvaarding van de Vlaamse land- en tuinbouw bevorderen via het magazine Melk&honing en door allerlei projecten en campagnes. Het magazine Landgenoten richt zich tot alle professionelen in de land- en tuinbouw en aanverwante sectoren. VILT wordt gefinancierd door de Vlaams overheid, de vijf Vlaamse provincies en een heleboel private organisaties: ABS, BEMEFA, Boerenbond, Cera, Fedagrim, KBC en Landbouwkrediet.

 • Vlaams Paardenloket

  Vlaams Paardenloket
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Vlaams Paardenloket
  • Jean-Jacques Vandenberghe
  • Jan De Boitselier
  • 02/658 09 50
  • 02/658 09 51
  • www.vlaamspaardenloket.be
  • Iedereen kan gratis bij het Vlaams Paardenloket terecht met vragen over paardachtigen. Om de Vlaamse paardenhouderij te helpen groeien, werd een drieledige functie vastgelegd: een contact- en aanspreekpunt en kennis- en documentatiecentrum zijn voor de Vlaamse paardensector en beleidsvoorbereidend werk doen voor overheid en sector. Naast het paardenloket blijft de Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP) optreden als spreekbuis of belangenverdediger voor de volledige sector.

 • VLAM

  Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VLAM
  • Peter Broeckx
  • Liliane Driesen
  • 02/552.80.11
  • 02/552.80.01
  • www.vlam.be
  • VLAM bevordert de afzet van de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten in binnen- en buitenland. Opdrachtgever is de Vlaamse overheid en er is een nauwe band met het bedrijfsleven. Naast een overkoepelend promotieprogramma beschikt elk van de volgende sectoren over een eigen budget en programma: akkerbouw; groenten en fruit; sierteelt; runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden; varkens; pluimvee, eieren en kleinvee; zuivel; visserij en aquacultuur; bakkerij; bio-, hoeve- en streekproducten.

 • VMS

  Vlaams Milieuplan Sierteelt
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VMS
  • Dirk Lootens
  • Griet Grillaert
  • 09/353 94 74
  • 09/355 01 22
  • www.vms-vzw.be
  • VMS positioneert zich in Vlaanderen als milieu -en registratiecentrum voor de sierteelt en sensibiliseert en ondersteunt de sierteelt als duurzame sector. VMS, opgericht door de vakorganisaties, wil samen met de bedrijven de stappen van bewuste bedrijfsvoering gestalte geven om zo ervaringen in het stappenplan naar duurzaamheid te kunnen uitwisselen.

 • VVS

  Vlaams Varkensstamboek
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VVS
  • Herman Vets
  • Marc Lauwerysen
  • 09/362 12 85 - 09/362 12 86
  • 09/362 13 05
  • www.varkensstamboek.be
  • Het Vlaams Varkensstamboek (VVS) is een vereniging van varkenshouders die instaat voor het veredelen en bijhouden van de afstamming van raszuivere fokvarkens. Daarnaast is de organisatie actief op alle domeinen die te maken hebben met de verbetering van de varkensproductie.

 • Wervel

  Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Wervel
  • Luc Vankrunkelsven
  • Patrick De Ceuster
  • 02/203 60 29
  • www.wervel.be
  • Wervel geeft inzicht in de huidige landbouwproblematiek, en focust op mogelijkheden, alternatieven en uitdagingen voor de toekomst. Wervel groepeert enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor een rechtvaardige, duurzame landbouw. Via netwerking helpt de organisatie boer, milieu, consument en derde wereld om de handen in elkaar te slaan.

Volg VILT ook via