nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  
 • Hooibeekhoeve

  De Hooibeekhoeve in Geel is het praktijk- en voorlichtingscentrum v...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Hooibeekhoeve
  • Ilse Van den Broeck
  • 014/85 27 07
  • 014/85 36 15
  • www.hooibeekhoeve.be
  • De Hooibeekhoeve in Geel is het praktijk- en voorlichtingscentrum voor de melkveehouderij, gewassen en plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen. Het bedrijf verricht praktijkonderzoek, werkt aan demonstratieprojecten en geeft voorlichting over melkveehouderij en de teelt van voedergewassen. De Hooibeekhoeve voert het plattelandsontwikkelingsbeleid van de provincie mee uit en ondersteunt het landbouwonderwijs.

 • Inagro

  Het POVLT te Rumbeke-Beitem en zijn vzw’s fusioneerden tot Inagro, ...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Inagro
  • Bart Naeyaert
  • Mia Demeulemeester
  • 051/27 32 00
  • 051/24 00 20
  • www.inagro.be
  • Het POVLT te Rumbeke-Beitem en zijn vzw’s fusioneerden tot Inagro, een extern verzelfstandigd agentschap van de provincie West-Vlaanderen. Inagro verricht praktijkgericht en toegepast wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksdomeinen zijn akkerbouw, tuinbouw, biologische teelt, veeteelt, aquacultuur en verbreding. Aandacht gaat uit naar de productie van voedsel inclusief functional foods, voeder, energie, vezels, biodiversiteit, farmaceutische en andere (biorefinery) toepassingen en recreatieve mogelijkheden.

 • Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek

  Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) heeft als ...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek
  • Erik Van Bockstaele
  • Greet Riebbels
  • 09/272 25 00
  • 09 272 25 01
  • www.ilvo.vlaanderen.be
  • Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) heeft als missie het uitvoeren en coördineren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief.

 • KBIVB

  Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • KBIVB
  • Robert Van Gaever
  • Jean-Pierre Vandergeten
  • 016/82 04 68
  • www.kbivb.be
  • Het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet doet onderzoek in verband met de teelt van suikerbieten. Vandaag is het belangrijkste doel van de wetenschappelijke activiteiten van KBIVB de vermindering van de productiekosten door een beredeneerd gebruik van productiemiddelen. Naast een onderzoeksopdracht heeft KBIVB  ook een belangrijke voorlichtingstaak.

 • LCV

  Landbouwcentrum voor Voedergewassen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • LCV
  • Ann Schellekens, Anja Blockx en Gert Van de Ven
  • 014/85 27 07
  • 014/85 36 15
  • www.lcvzw.be
  • LCV voert praktijkonderzoek rond voedergewassen uit. De voornaamste teelten zijn maïs en grasland. Maar ook voedergewassen met een beperkt areaal zoals klavers, erwten-gerst of voederbieten komen aan bod. LCV en haar partners organiseren tevens voorlichting rond ontwikkelingen bij voedergewassen.

 • PCA

  Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • PCA
  • Kürt Demeulemeester of Marc Goeminne
  • 051/27 32 00 of 09/381 86 86
  • 051/24 00 20 of 09/381 86 99
  • of
  • www.pcainfo.be
  • PCA is een onafhankelijk voorlichtings- en onderzoekscentrum voor de aardappelteelt in Vlaanderen met vestigingen in Kruishoutem en Beitem. De vereniging heeft tot doel de aardappelteelt in al zijn vormen te steunen en te bevorderen. Dit kan door proefondervindelijk onderzoek en demonstratieve voorlichting in verband met de aardappelteelt en door het vulgariseren van deze onderzoeksuitslagen.

 • pcfruit

  Proefcentrum voor Fruitteelt
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • pcfruit
  • Marc Vandeput
  • René Ginckels
  • 011/69 70 80
  • 011/69 71 10
  • www.pcfruit.be
  • pcfruit is een onderzoeks- en voorlichtingsinstelling voor fruitteelt, gevestigd in het hart van de fruitstreek in Kerkom bij Sint-Truiden. Het initiële doel van pcfruit was de overkoepeling van drie bestaande Limburgse onderzoeksinstellingen, met name het voormalige Opzoekingsstation van Gorsem, de Proeftuin voor Aardbeien en Houtig Kleinfruit en de Proeftuin voor Pit- en Steenfruit.

 • Proefbedrijf Pluimveehouderij

  Het Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel is doet in een onderzoeks...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Proefbedrijf Pluimveehouderij
  • Johan Zoons
  • 014/56 28 70
  • 014/56 28 71
  • www.provant.be/proefbedrijf/
  • Het Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel is doet in een onderzoekscentrum van de provincie Antwerpen dat het houden van leghennnen en vleeskuikens in praktijkomstandigheden onderzoekt. Met de resultaten informeert het proefbedrijf de pluimveehouders over mogelijkheden om op een efficiënte en duurzame manier kippenvlees en -eieren te produceren.

 • Proefcentrum Hoogstraten

  Het Proefcentrum Hoogstraten levert samen met Veiling Hoogstraten e...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Proefcentrum Hoogstraten
  • Ward Baets
  • Frank Vissers
  • 03/315 70 52
  • 03/315 00 87
  • www.proeftuin.be
  • Het Proefcentrum Hoogstraten levert samen met Veiling Hoogstraten en de afdelingen Land- en Tuinbouw van het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs te Hoogstraten een belangrijke rol tot de uitbouw en uitstraling van de tuinbouwsector in de Noorderkempen. Op dit moment wordt er wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek verricht voor de teelt van aardbei, tomaat en paprika. Een andere belangrijke peiler is de contractuele voorlichting bij aardbeitelers over gans België, Nederland en Duitsland.

 • Proefcentrum voor Sierteelt

  Op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen wordt zowel aan ...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Proefcentrum voor Sierteelt
  • Alexander Vercamer
  • Bruno Gobin
  • 09/353 94 94
  • 09/353 94 95
  • www.pcsierteelt.be
  • Op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen wordt zowel aan toegepast wetenschappelijk als aan praktijkgericht onderzoek gedaan. Het verbeteren van teelttechnieken staat hierbij centraal, maar ook aspecten als groei- en bloeiregulatie, kwaliteit en houdbaarheid, gebruikswaarde en gewasbescherming vormen sleutelelementen in het sierteeltonderzoek. In de huidige maatschappelijke context geniet vooral het thema milieubescherming een toenemende aandacht.

 • Proefstation voor de Groenteteelt

  Het Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver funge...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Proefstation voor de Groenteteelt
  • Raf De Vis
  • 015/30 00 60
  • 015/30 00 61
  • www.proefstation.be
  • Het Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver fungeert als schakel tussen het (toegepast) onderzoek en de groentetelers. Naast onderzoek in glas- en vollegrondsgroenten, neemt het proefstation ook deel aan allerlei projecten en aan het Instituut voor Microbiële ketenbeheersing dat risicoanalyses in de tuinbouwsector wetenschappelijk onderbouwt. De expertise die op het proefstation aanwezig is, wordt via voorlichting persoonlijk overgedragen naar de telers.

 • Provinciaal Agrarisch Centrum 'Blauwe Stap'

  Het PAC te Herent is een centrum voor onderzoek en voorlichting voo...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Provinciaal Agrarisch Centrum 'Blauwe Stap'
  • Christel Van Ceulebroeck
  • 016/29 01 74
  • 016/22 06 92
  • www.proeftuinherent.be
  • Het PAC te Herent is een centrum voor onderzoek en voorlichting voor de teelten van koolzaad, wijndruiven en witloof. Het centrum huisvest een aantal personeelsleden van de dienst land- en tuinbouw van de provincie Vlaams-Brabant en de vzw Nationale proeftuin voor witloof.

 • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt

  Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt
  • Alexander Vercamer
  • Bruno Gobin
  • 09/381 86 86
  • 09/381 86 99
  • www.proefcentrum-kruishoutem.be
  • Het PCG te Kruishoutem richt zich vooral op onderzoek en voorlichting omtrent groenten voor afzet op de verse markt, zowel rechtstreekse verkoop als verkoop aan verwerkingsbedrijven. Daarnaast wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de regio en wordt voor sommige gewassen onderzoek opgezet voor afzet aan de diepvriesindustrie.

 • Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit 'Pamel'

  In het PPK 'Pamel' in Roosdaal worden teelttechnische proeven uitge...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit 'Pamel'
  • Yves Hendrickx
  • 054/32 08 46
  • 054/32 08 47
  • www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/
  • In het PPK 'Pamel' in Roosdaal worden teelttechnische proeven uitgevoerd op onder meer frambozen en aardbeien. De aardbeien en het kleinfruit worden in het PPK gekweekt volgens het lastenboek van de biologische teelt. Er wordt onderzocht welke bemesting het best is. Bijen zorgen voor een goede bestuiving en vormen een garantie voor biologisch verantwoorde teelt.

Volg VILT ook via