nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.07.2018 "Nog geen sprake van droogteschade bij gewassen"

Van droogteschade bij landbouwgewassen is vandaag nog geen sprake, maar als er in de komende weken onvoldoende regen valt, dan zou dit wel een negatieve impact kunnen hebben op de opbrengst van de zomergewassen. Dat blijkt uit de Agrometeorologische Berichten van het KMI, VITO, CRA-W en de Universiteit van Luik. “De droge mei- en junimaand hebben voorlopig weinig impact op de opbrengstvoorspellingen. Al zorgen de hoge temperaturen er wel voor dat de gewassen veel water verbruiken”, klinkt het.

Voor deze voorspelling combineren de onderzoeksinstellingen de weersgegevens van de afgelopen periode met de gerapporteerde opbrengsten van de voorbije 15 jaren en satellietbeelden die de gewasgroei opvolgen. Er worden per landbouwregio en per teelt schattingen gemaakt van de oogstopbrengst en dit wordt dan geëxtrapoleerd naar het nationale niveau.

De maanden mei en juni waren zeer warm en droog. In Ukkel viel slechts 13,9 mm neerslag in mei en 15,8 mm in juni, terwijl dit normaal respectievelijk 66,5 en 71,8 mm zou moeten zijn. “Het waren de droogste maanden sinds 1981”, klinkt het. Maar er zijn grote verschillen te zien in ons land. In het noorden en het centrum viel er tijdens de voorbije twee maanden 20 tot 50 procent van de normale hoeveelheid neerslag. In het zuiden is de situatie overwegend normaal en is er van droogte weinig tot geen sprake. De fikse onweersbuien eind mei zorgden vooral in erosiegevoelige gebieden voor veel schade op en rond de akkers door wateroverlast en modderstromen.

Op vlak van temperatuur zien we dat die sinds begin april boven het gemiddelde ligt. Dat zorgt voor een groeivoorsprong van tien tot 15 dagen op de plaatsen waar de zomergewassen op tijd gezaaid of geplant konden worden. In Vlaanderen en Waals-Brabant, waar de droogte het ergst is, is te merken dat de hoge temperaturen van eind juni en begin juli gecombineerd met een droge oostenwind bijdragen tot een sterke gewasverdamping en een snelle uitdroging van de oppervlakkige bodemlagen. “Doordat er niet meteen regen wordt voorspeld, kan deze toestand ernstige gevolgen hebben voor de landbouwgewassen, vooral op bodems met een gering vochthouden vermogen”, luidt het.

Satellietbeelden tonen aan dat de vegetatie-index eind juni overal boven het gemiddelde van de jaren 2003-2017 ligt. “Dit valt deels te verklaren doordat de gewassen meer biomassa aanmaken dan normaal en deels doordat ze een voorsprong in hun ontwikkeling vertonen dankzij het warme weer”, zeggen de onderzoekers. Volgens hen maakt dit duidelijk dat het neerslagtekort in het noorden van het land op dit moment nog maar weinig impact lijkt te hebben op de gewasgroei. “Maar daar kan de komende weken verandering in komen als de droogte blijft aanhouden.”

Meer informatie: Overzicht van de huidige toestand en opbrengstraming van de akkerbouwgewassen

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via