nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.10.2017 "Nood aan coherent beleid rond vleesconsumptie"

Een nieuwe voedingsdriehoek die benadrukt dat we meer plantaardig moeten eten en een VLAM-promoactie rond rundvlees? Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA) en Bond Beter Leefmilieu (BBL) zien niet hoe dat met elkaar te verzoenen valt en serveerden bij wijze van culinair protest vegetarische hapjes aan de leden van het Vlaams Parlement. “Absurd dat verschillende overheidsdiensten elkaar zo flagrant tegenspreken”, aldus BBL. “We voeren geen promotie voor “meer vlees”, maar voor “vlees van hier”, dus voor lokaal geproduceerd vlees”, repliceert VLAM. 

Sinds de nieuwe voedingsdriehoek is de flexitariër officieel de norm: af en toe een klein stukje vlees kan perfect, maar de basis van ons dagelijks dieet hoort plantaardig te zijn. Eerder gaven zowel minister Joke Schauvliege als Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker aan zich te kunnen vinden in die boodschap maar onderstrepen ze tegelijkertijd dat de nieuwe voedingsdriehoek niet in tegenstrijd hoeft te zijn met de promotie van lokaal rundvlees. Bart Caron (Groen) bond dan weer de kat de bel aan in de landbouwcommissie van het Vlaams Parlement.

Dat deden ook EVA en BBL, die een foodtruck voor het Vlaams Parlement parkeerden en de Vlaamse parlementsleden een vegetarisch hapje aanboden. “Moeten we nu meer of minder vlees eten?”, parafraseren ze kernachtig de ambiguïteit binnen de overheidscommunicatie. “We vinden het absurd dat op een moment dat er eindelijk een nieuwe, evidence-based voedingsdriehoek is, de minister van Leefmilieu dit initiatief ondermijnt, en dat verschillende departementen binnen onze overheid elkaar zo flagrant tegenspreken en voor de voeten lopen. Meer dan ooit hebben we nood aan een coherent beleid.”

“Het lijkt op een hoax, maar het is bittere ernst: onze Vlaams minister bevoegd voor leefmilieu steunt een campagne die rundvlees promoot”, aldus Laurens De Meyer van BBL. “Onder voedingsproducten heeft rundvlees één van de hoogste ecologische voetafdrukken. Ook rundvlees van hier, want de uitstoot van broeikasgassen is er sowieso en de afstand die een product aflegt staat voor slechts een klein deel van zijn ecologische impact. Terwijl de voedingsdriehoek de Vlaming minder rundvlees wil zien eten, komen er foodtrucks, websites, radiospots en affiches, die er u net méér van willen doen eten.”

“VLAM is een marketingorganisatie en het zijn de sectororganisaties die middels campagnebudgetten de morele afwegingen maken”, repliceert Liliane Driesen van VLAM. “Maar omdat VLAM onderdeel is van de Vlaamse overheid, maakt ons dat voor sommigen blijkbaar tot een makkelijke pispaal. We voeren geen promotie voor “meer vlees”, maar voor “vlees van hier”, dus voor lokaal geproduceerd vlees. We willen de chauvinistische reflex bij de consument aanwakkeren. De voedseldriehoek en de Hoge Gezondheidsraad zeggen bovendien niet dat je géén vlees meer mag eten, wel dat je het met mate moet doen. Mensen interpreteren dat te snel als een totaalverbod.”

“Ik ga volledig akkoord met de stelling van EVA en BBL dat de verschillende boodschappen van de Vlaamse overheid haaks op elkaar staan”, reageert ook onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum. “Ik weet dat de VLAM-promotiebudgetten uit de sector komen, maar tegelijkertijd wordt die organisatie ook gesubsidieerd. Via de boodschappen van algemeen nut bijvoorbeeld, die van een gunsttarief genieten. Als je een boodschap wil promoten waarin de overheid een belangrijke rol speelt, dan vind ik het vanzelfsprekend dat die gebaseerd moet zijn op de huidige wetenschap, en dat is vandaag niet het geval. De oplossing? VLAM helemaal anders organiseren.”

“Niemand kan iets hebben tegen sensibiliseren rond gezonde voeding, maar nuance blijft nodig”, klinkt het dan weer bij CD&V-parlementslid Bart Dochy. “Ik verzet me tegen het beeld als zou vegetarisch goed zijn, en lokaal geproduceerde steak met friet per definitie slecht. Al onze Vlaamse land- en tuinbouwproducten hebben een belangrijke voedingswaarde. Eenzijdige en ongenuanceerde actie tegen onze lokale vleesproductie is een slag in het gezicht van onze Vlaamse rundveehouderij, en tegen de Week van de Steak-Friet een slag in het gezicht van de Vlaamse frietcultuur.” 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Eva Lambaere - EVA vzw

Volg VILT ook via