nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.04.2018 Noorderburen stemmen tegen gebruik neonicotinoïden

Op de bijeenkomst van het permanent EU-comité van vrijdag zal Nederland instemmen met het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van neonicotinoïden verder in te perken. Minister van Landbouw Carola Schouten zegt de adviezen van EFSA en het Nederlandse toelatingscollege te volgen. Eerder had Duits landbouwminister Julia Klöckner al aangegeven dat ze zal instemmen met een quasi-verbod dat alleen een uitzondering toelaat voor gebruik in serres. Het standpunt dat België zal innemen, is (nog) niet gekend.

Zich bewust van de impact die haar besluit op de Nederlandse landbouw heeft, kondigt minister Carola Schouten aan dat Nederland zal instemmen met een bijna totaalverbod op neonicotinoïden. Afgevaardigden van de lidstaten komen vrijdag samen om te stemmen over de nieuwe goedkeuringsvoorwaarden. De Europese Commissie heeft die gebaseerd op een herevaluatie van de risico’s van imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam.

Voor de drie stoffen zal het toegelaten gebruik beperkt worden tot toepassingen in serres. Zelfs voor zaaizaadbehandelingen geldt dat het behandelde zaad alleen in een serre mag uitgeplant worden. Wanneer het gebruik van neonicotinoïden in open lucht wegvalt, dan heeft dat in Nederland vooral een impact op de teelt van pootaardappelen, suikerbieten, voederbieten, bloembollen en -knollen.

Binnen de EU is er nog discussie over het toetsingskader dat bij de herevaluatie gehanteerd werd. Europees is het richtsnoer voor de beoordeling van risico’s voor bijen nog niet vastgesteld, maar EFSA geeft aan dat het toetsingskader uitgaat van de laatste stand der wetenschap. Nederland heeft altijd aangedrongen op de toepassing ervan, en zal vrijdag ook instemmen met een quasi totaalverbod. Bij nog toegelaten gebruik in openlucht zou het probleem vooral bestaan uit de blootstelling aan residuen via volggewassen die anders dan de hoofdteelt wel aantrekkelijk zijn voor bijen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via